Gå til sidens indhold

Kresten Aarøe

Kresten Aarøe

Navn:

Kresten Aarøe

Alder:

35 år

Uddannelse:

Cand.scient.landskabsforvaltning

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling. Tidl: Rudersdal Kommune og Kalundborg Kommune

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Formand for Kompetenceudvalget, medlem af JA’s bestyrelse

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Positionering og identifikation der berettiger eksistensen af den lille fagforening som JA er.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Jeg støtter fagforeningstanken om solidaritet. Og så er det rart at have en storebror, der er der for mig og mine kolleger. Det er tiltalende at være med i en klub hvor jeg kan identificere mig med de andre medlemmer.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg ved hvad der rører sig i kommunerne og regionerne i forhold til forventninger til fagforeningen.

Hvad interesserer du dig for?

Jeg interesserer mig for jordforureninger og grundvand, samt planlægning i det åbne land.

Mit JA