Gå til sidens indhold

Forhandlingsudvalget

Forhandlingsudvalget er et udvalg under JAs bestyrelse, og bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for udvalgets arbejde, herunder fastsættelse af økonomiske og ressourcemæssige rammer.

Forhandlingsudvalgets mål er at varetage interesserne i løn- og ansættelsesforhold for alle medlemmer i ansættelsesforhold og jobsøgende medlemmer.

Forhandlingsudvalget vælges af JAs repræsentantskab med følgende medlemmer:

 • Udvalgsformanden, der samtidig er medlem af bestyrelsen
 • 10 udvalgsmedlemmer, der så vidt muligt repræsenterer forskellige ansættelsesområder

Formand for Forhandlingsudvalget:

Øvrige medlemmer:

 • Morten Kjærgaard, næstformand
 • Henning Otte Hansen
 • Jesper Stenild
 • Hanne Justesen
 • John Ertmann
 • Inger Hejlesen
 • Nils Elmegaard
 • Hanne Helene Hansen
 • Henrik Lehmann Holm
 • Karin Fredborg Kjær
Mit JA