Gå til sidens indhold

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

JA´s formand byder velkommen og indleder med en kort status og orientering om fusion med DM.

Efter valg af dirigent følger det eneste andet punkt på dagsorden, som er fusionen og deraf afledte beslutninger. Dette samles i et fusionsdokument, som bestyrelsen behandler på deres næste møde d. 22. august. Repræsentantskabet modtager herefter dokumentet på email. 

Efter repræsentantskabsmødet holder BIO sit allerførste årsmøde, som repræsentantskabet også inviteres med til.

På årsmødet lægges rammerne for det kommende års arbejde, og du kan være med til at sætte dit aftryk på BIO. På selve årsmødet vil der være følgende tre forskellige oplæg fra:

  • Ungeklimarådet, som fortæller om vores fælles fremtid
  • Copenhagen Doughnut, som fortæller om doughnut-økonomi – økonomi inden for jordens grænser
  • Rådet for Grøn Omstilling, som fortæller om den radikale grønne samfundsinnovation, altså hvordan vi sammen kan arbejde for en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet.

BIO-formand Gertrud Knudsen vil også fortælle om BIO, og hvad der er sket siden BIO’s lancering i januar 2022. Dagen sluttes af med en hyggelig middag og lækker mad.

Vi håber, du har lyst til at deltage i både repræsentantskabsmødet og BIO´s årsmøde.

Deltag i JA´s repræsentantskabsmøde og BIO´s Årsmøde

Program for dagen

Fusion mellem JA, DSL og DM

JA, DSL og DM arbejder for en fusion af de tre fagforeninger fra 1. januar 2023, hvis medlemmerne bakker op om det.

Mit JA