Gå til sidens indhold

Hvem er DM

DM er en fagforening for over 62.000 akademikere og dermed den tredje største akademikerforening i landet. De arbejder for, at medlemmerne kan skabe et meningsfuldt arbejdsliv med plads til både karriere og privatliv.

DM ønsker også at skabe en stærk fagforening, der kan sikre medlemmerne den bedste interessevaretagelse. Sammenhold er en grundlæggende værdi.

DM’s opbygning

DM er en medlemsorganisation, som er tegnet af en række politisk valgte medlemmer med formand Camilla Gregersen i spidsen. Ud over det politiske niveau består DM af et sekretariat fordelt i København og Århus, der rådgiver og servicerer medlemmerne i det daglige.

Kongres

Kongressen er DM’s højeste myndighed, som fastlægger de politiske og organisatoriske rammer for foreningen. Kongressen består af ca. 300 medlemmer, og der er kongres hvert tredje år.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen fastlægger foreningens politiske arbejde inden for de rammer, kongressen fastlægger. Det er også hovedbestyrelsens ansvar at godkende foreningens regnskab og budget. Hovedbestyrelsen mødes 6-8 gange om året.

Udvalg

Hovedbestyrelsen nedsætter en række udvalg – herunder en række faste og ad hoc-udvalg, fx beskæftigelsesudvalget, arbejdsmiljøpolitisk udvalg og uddannelsespolitisk udvalg.

Sektorer

DM har 9 sektorer, der varetager medlemmernes interesser inden for løn og arbejdsvilkår. Medlemmer er tilknyttet en sektor alt efter, hvor de er ansat eller deres status som selvstændige, ledere eller studerende.

Netværk

DM har 55 aktive netværk, og der kommer løbende flere til. Netværkene kan være fagfaglige eller baseret på branche, geografi, politiske interesser eller andet, og netværkene kan søge DM’s aktivitetspulje. DM har også et medlemsforum for tillidsvalgte, et for ligestilling, et for fremtidens magisterarbejdsmarked og et medlemsforum om socialt og miljømæssigt bæredygtige investeringer og virksomhedsdrift. 

BIO

Det seneste tiltag er BIO, som JA og DSL er med til at definere indholdet af. BIO er et fagligt hjemsted for dem, der er uddannede inden for eller arbejder med, for og i naturen, klimaet og miljøet, og at andre interesserede medlemmer også kan deltage i BIO’s tilbud. BIO er en samling af fag-faglige medlemstilbud i form af arrangementer, netværk og kommunikation. BIO er udviklet af en faglig styregruppe på tværs af DM, JA og DSL og ledes fra 2022 af BIOudvalget, som også går på tværs af de tre organisationer

Hvad er ambitionerne?

DM har en ambitiøs vækststrategi, og i forlængelse af vækststrategien har DM’s kongresdelegerede fastlagt fire mål:

  • Flere medlemmer skal synes, at DM er relevant
  • Flere medlemmers viden og engagement skal i spil i DM
  • Flere medlemmer skal bruge DM aktivt
  • En stigende andel af akademikersegmentet skal vælge DM

Navneskifte

Måske kender du bedre DM som Dansk Magisterforening. Det var deres navn indtil 2020, hvor foreningen skiftede navn til DM bl.a. som konsekvens af, at DM får flere og flere naturvidenskabelige medlemmer.

Kilde dm.dk

Mit JA