Gå til sidens indhold

Hvad kan du se frem til?

Med det nye fællesskab får du grundlæggende en stærkere fagforening med et skarpt fokus på biovidenskab i bredeste forstand. Organisationen vil kunne levere en markant profilering af fag- og ansættelsesområdet.

Styrket fagforeningsbetjening

Du får mere end 40 forhandlingskonsulenter til din rådighed. Det betyder dels, at tilgængeligheden af rådgivningen bliver større, dels, at specialiseringen af rådgivningen bliver bedre, da det er muligt at gå mere i dybden på de enkelte områder.

Øget digitalisering

Nye digitale løsninger vil betyde mere målrettet kommunikation og skræddersyede tilbud, der tager udgangspunkts i den profil, du har, og tilbyder betjening, når du har brug for det.

Stærk bio-søjle

Styrkede faglige tilbud inden for miljø, natur, landskab og fødevarer. Der skabes et særligt område, BIO, hvor ambitionen er at være dagsordensættende og profilere medlemmernes faglighed og arbejdsfelt. Indadtil skal Bio være rammen om et fagligt fællesskab og identitet blandt medlemmerne.

Større og stærkere netværk

Med et dobbelt så stort medlemsgrundlag på det naturvidenskabelige område bliver det muligt at danne nye specialiserede netværk, der kan være geografisk eller fagligt forankrede.

Arrangementer

Du vil opleve et bredere udbud af arrangementer. Studerende vil få tilbudt en række arrangementer, der særligt er henvendt til dem.

Medlemsfordele

Du vil modtage flere kontante medlemstilbud, end du har til rådighed i dag. Og fra januar 2023 et lavere kontingent.

Tillidsrepræsentant

I overgangsperioden frem til sammenlægningen af de tre foreninger i 2023 vil du blive informeret om, hvilken betydning sammenlægningen vil få for dig. Det gælder bl.a. om hvem og på hvilke arbejdspladser, der kan vælges tillidsrepræsentanter. Overordnet forventer vi at tilbyde en stærkere TR-dækning i fællesskab.

Er du selv tillidsrepræsentant, vil du opleve, at der allerede nu vil blive arbejdet for et øget samarbejde mellem tillidsrepræsentanter for JA, DSL og DM. Du vil bl.a. få mulighed for flere kurser og arrangementer.

Hvad sker der og hvornår?

1. januar 2022 bliver JA’s sekretariat lagt sammen med DM’s sekretariat.

1. januar 2023 forventer vi, at JA, DSL og DM er en samlet forening.

Du kan forvente:

  • Styrket fagforeningsbetjening
  • Stærke faglige tilbud og netværk
  • Flere arrangementer
  • Fra januar 2023 – et lavere kontingent.

Hvad skal JA holde fast i i det nye samarbejde?

Mit JA