Gå til sidens indhold

JA internationalt

JA samarbejder med organisationer i udlandet.

JA/Dansk Agronomforening er medlem af CEDIA (European Confederation of Agronomist Associations). CEDIA arrangerer konferencer medlemsmøder og udgiver et nyhedsbrev, som kan downloades fra hjemmesiden.

JA/Danske Forstkandidaters Forening er medlem af UEF (Union of European Foresters). UEF afholder et årligt møde for medlemsorganisationerne og udgiver et nyhedsbrev, som kan læses via hjemmesiden.

JA samarbejder desuden med de nordiske søsterorganisationer i NLR (Nordiske Landbrugsakademikeres Råd). Hvis du er medlem af JA og får ansættelse i et af de nordiske lande, kan du få tidsbegrænset gæstemedlemsskab af organisationen i det nordiske land, hvor du får ansættelse - Sverige, Norge eller Finland. Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for oplysninger om ordningen.
 
I Norge hedder søsterorganisationen Naturviterne og i Sverige Naturvetarna. Begge organisationer omfatter både jordbrugsakademikere, naturfaglige magistre og flere andre akademiske uddannelsesgrupper. Ønsker du kontakt til den finske søsterorganisation, kan du kontakte sekretariatet.
Mit JA