Gå til sidens indhold

JA fusionerer med DM og DSL

Fra 1. januar 2023 fusionerer JA med DM (tidligere Dansk Magisterforening) og DSL (tidligere Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører). Det blev besluttet på JAs repræsentantskabsmøde 30. september.

Valg repræsentantskabsmøde

Samarbejdet mellem DM, JA og DSL begyndte allerede ved nytår, da foreningerne gik sammen om et fælles sekretariat og det grønne faglige hjemsted BIO. Men nu er der også truffet formel beslutning om fusion fra JA og DSL’s side, og det er sket med meget stor opbakning fra medlemmerne.

Rent praktisk og konkret betyder fusionen meget få ændringer for dit fagforeningsmedlemskab, som du kan se neden for.
JA har siden januar 2022 haft fælles sekretariat med DM og DSL. Du kender derfor allerede sekretariatsbetjeningen, de mange gode medlemsrabatter, adgangen til BIO’s eksklusive fagfaglige tilbud og BIO’s nyhedsbrev.

Du kan læse mere om fusionen her

Se et resume af fusionsaftalen

Du kan læser mere om DM her

Tredjestørste fagforening i Danmark

Fællesskabet JA-DM-DSL bliver den tredjestørste akademikerorganisation i Danmark med over 67.000 medlemmer. Heraf vil ca. 12.000 have et professionelt afsæt inden for biologi og biovidenskab.

 • Lavere kontingent

  De fleste medlemmer vil fra 1. januar 2023 få et lavere fagforeningskontingent.

  De få medlemmer, der får forhøjet kontingentet, får særskilt besked om det.

  Vi indberetter dit fagforeningskontingent til Skat, så heller ikke her behøver du at foretage dig noget.

 • A-kasse og pensionsforhold

  Dine a-kasse- og pensionsforhold ændres ikke, men du får mulighed til at skifte til DM’s rabataftale med LB Forsikring. Hidtil har JA samarbejdet med TRYG. Du kan også vælge at bevare din rabataftale hos TRYG, som har tilkendegivet, at JA-medlemmer kan fortsætte på uændrede rabatvilkår.

  Øvrige rabataftaler blev allerede videreført, da JA, DSL og DM slog sekretariaterne sammen.

 • Kandidatforeninger og klubber

  DM har allerede overtaget bistanden til kandidatforeningerne og Ph.D.-foreningen samt administrationen af dem. Så heller ikke her vil du opleve en ændring.

  Ved fusionen overgår JA-klubber til at være DM-klubber eller sammenlægges med eksisterende DM-klubber.

  I de nuværende AC-klubber, hvor der både er JA, DM og andre medlemmer, forsætter repræsentationen med en AC-tillidsrepræsentant som hidtil.

  Klubløse medlemmer af JA kan blive medlem af en lokal DM-klub, hvis en sådan findes på arbejdspladsen. Tillidsvalgte får og har fået direkte besked om, hvad fusionen betyder for dem.

 • Politiske organer

  JA har udpeget medlemmer til alle de relevante politiske organer i DM, herunder BIO-udvalget, hvor JA’s formand har formandsposten. Der vil således fortsat være stor repræsentation fra det tidligere JA, der i lighed med de tillidsvalgte varetager dine politiske og fagfaglige interesser.

  Skulle du blive omfattet af en konflikt på arbejdsmarkedet, har du fortsat et stærkt økonomisk sikkerhedsnet i DM’s reservefond.

  Hjemmesiden ja.dk lukkes ned, og det relevante indhold flyttes over på dm.dk. Ligesom i dag skal du logge ind via MitJA for at få adgang til medlemsrabatter, opdatere dine medlemsoplysninger med videre.

 • Studerende

  Studerende bliver med fusionen medlemmer af sektoren DM Studerende. Der oprettes to puljer, som studerende kan søge til studenterpolitiske og fagfaglige studieaktiviteter – én under DM Studerende til det studenterpolitiske og én under BIO til det fagfaglige.

 • For tillidsvalgte

  Fusionen kan få særlig betydning for dig som tillidsrepræsentant. Vi har derfor samlet en masse nyttige informationer på et særligt site for tillidsvalgte. Du kan se det her

Mit JA