Gå til sidens indhold

Hvem er JA

JA er en fagforening, der samler kandidater, bachelorer og studerende inden for natur, miljø og fødevarer.

JA tilbyder rådgivning og bistand af høj kvalitet om løn og ansættelse og støtter medlemmernes kompetenceudvikling og karriere. JA kvalificerer samfundsdebatten på det grønne område ved at sætte medlemmernes faglige viden i spil.

Medlemmerne

JA har omkring 4.900 medlemmer og er fagforening for alle akademikere med job og/eller uddannelse inden for natur, miljø og fødevarer.  

Netværk

JA er en netværksorganisation, og medlemmerne skal have mulighed for at tilslutte sig og oprette netværk, som kan styrke deres værdi på arbejdsmarkedet og stimulere deres faglige nysgerrighed. Du kan læse om de forskellige netværk på deres egne undersider og kontakte JA, hvis du ønsker at oprette et nyt JA-netværk og har brug for støtte til opstart og drift.

Fagforening - frem for alt

JA er først og fremmest en fagforening, der varetager medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet. JA styres af medlemmerne, og repræsentantskabet er den øverste myndighed. Der er valg til repræsentantskabet i ulige år. På repræsentantskabsmøderne vælges bestyrelse og udvalgsformænd samt udvalgsmedlemmer. Repræsentantskabet vedtager desuden virksomhedsplanen, der lægger rammen for årets gang i JA.

 

JA bygger på mange års samarbejde

Det samarbejde, der nu hedder JA, blev stiftet i 1976 under navnet Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Kandidatforbund. I 1997 blev navnet til Jordbrugsakademikernes Forbund, i 2004 til Jordbrugsakademikerne og fra og med den 17. september 2007 til JA.
Mit JA