Gå til sidens indhold

JA virksomhedsplan 2019

JA udarbejder hvert år en virksomhedsplan, som vedtages af repræsentantskabet på det ordinære møde i november. Det er bestyrelsen og de faste udvalg, der foreslår emnerne for indsatsområder, der desuden tager deres afsæt i JAs strategi 2017-21.

På repræsentantskabsmødet den 24. november 2018 vedtog forsamlingen følgende virksomhedsplan for 2019:

 • Øget digitalisering af JAs ydelser
  Selvbetjening - JA når det passer dig
  JAs medier
  JAs hjemmeside
  Profilering af JAs fagfelt natur, miljø og fødevarer

 • Fagforeningsydelsen
  Arbejdsmiljø
  Det private ansættelseområde
  Forandringer på offentlige arbejdspladser
  Rekruttering af nye tillidsrepræsentanter

 • Faglige aktiviteter og netværksarrangementer
  Målrettede faglige arrangementer inden for natur, miljø og fødevarer
  Aktiviteter om digitalisering, big data og kunstig intelligens
  Styrket faglig debat

 • Nytænkning af JAs medieportefølje
  Digitalisering af printmedier
  Sociale medier
  Hjemmeside

 • Rekruttering og fastholdelse
  Minipraktik
  Mentorordning
  Karrieremakker
  Studie- og kandidatstart
  Arbejdspladsmøder
  Netværksarrangementer
  Kompetenceudvikling
  Analyse af kontingentstrukturen

 • JA på engelsk
  Nye tilbud til engelsksprogede masterstuderende

 • Valg til JAs repræsentantskab 2019-21
  Opstillingsaktiviteter
  Digital valgavis
Mit JA