Gå til sidens indhold

Fagligt fællesskab

JA har en række faglige aktiviteter, der tager udgangspunkt i medlemmernes interesser: Arrangementer gennem JA's mange faglige netværk, debatmøder og konferencer samt faglige artikler i det digitale fagblad jaaktuelt.dk og i temamagasinet Momentum+.

Hvert år vælger foreningen en række faglige fokusområder, som bliver afspejlet i indholdet af de faglige aktiviteter. Områderne er valgt på baggrund af særligt presserende, interessante eller debatterede problemstillinger i samfundet inden for JA'ernes arbejdsområde. Formålet er at kvalificere og nuancere den faglige debat og sætte fokus på vigtigheden af JA'ernes kompetencer i arbejdet med at løse problemstilingerne.

I 2020 er fokusområderne:

  • Vandkvalitet: Grundvand af drikkekvalitet

I dag kan vi måle os frem til enkeltmolekyler i vand – og dermed er intet længere 'rent', som vi forstod det for 20 år siden. Skal vi politisk definere en grænse for, hvad vi forstår som 'rent'?Eller skal vi begynde at rense drikkevand? 

  • Brug træet klogt

Hvad er den bedste anvendelse af træ? Er det at brænde det af som biomasse? Lade det står som urørt skov og suge CO2 ud af luften? Eller skal vi bygge huse af det? Boligmassen sluger 40 % af verdens energiforbrug, halvdelen til byggematerialer og den anden halvdel til opvarmning og afkøling. Erstatning af beton med træ kan reducere CO2-aftryk med 50 % for byggematerialer. Skal der iværksættes politiske incitamenter og værktøjer?

  • Intelligent fødevareproduktion

Produktion af fødevarer skal øges, men klimaregnskabet skal følge de politisk fastsatte mål. Kan husdyrene bevare deres nuværende rolle i landbruget vha. forædling,
teknologi eller fodertilpasning, hvis målene skal nås? Eller skal vi i højere grad fokusere på andre proteinkilder, kunstigt kød og kødlignende produkter?

  • Klimatilpasning: Er by og land klar til fremtidens klima?

Klimaforandringer nødvendiggør, at byerne omstiller sig. Flere steder i landet er der store problemer som følge af stigende grundvand, og der er et
stadigt stigende behov for at kunne håndtere store vandmasser i byrummet. Det kræver klimatilpasning i byer og på land, fx LAR, dræning af områder mv. Hvordan håndterer vi bedst
de stigende vandmasser? Hvilke løsninger skal vi bruge hvor? 

  • Biodiversitet

Forskere argumenterer for, at vi befinder os midt i en såkaldt sjette masseuddøen af jordens arter som følge af, at landbrug, skovbrug, fiskeri og menneskets samfund fylder og forurener
for meget. Hvad er op og ned, hvor er biodiversiteten mest presset, og hvilke tendenser går i den rigtige retning? Kan vi med en helhedsorienteret tilgang til landbrug og skovbrug få balance mellem produktion og biodiversitet, eller er det er valg mellem de to?

Debat i JA

JA arbejder for at markere sig i den faglige debat og skabe større opmærksomhed om medlemmernes faglige kunnen og bredde. JA indeholder i kraft af en varieret medlemskreds mange forskellige holdninger og meninger. Det er derfor et mål at øge debatten blandt medlemmerne på et højt fagligt grundlag. Alle medlemmer inviteres derfor til at bidrage med indlæg i fagbladet JA Aktuelt og ved at deltage i de debatmøder, der arrangeres efter hver udgivelse af temamagasinet Momentum+.

JA arbejder og for fagligt at profilere foreningen som helhed. Formålet er at sikre medlemmerne en større synlighed og dermed en større markedsværdi. Hvis der er medlemmer, der er uenige i de debatindlæg, som udsendes, så er pointen, at denne uenighed netop er med til at gøre JA stærk. For vi kan sagtens være specialister og samtidig være uenige, men vi kan kun være med til at forandre verden, hvis vi bidrager til at holde debatten i gang og styrke vores rolle på de fagområder, hvor det er os, der har forstand på det.

Mit JA