Tjenestemand/ tjenestemandslignende ansættelse

 

Er du ansat som tjenestemand, vil du være omfattet af ”Lov om tjenestemandspension”.
 
Tjenestemandspension beregnes i forhold til, hvor mange år du har været ansat, og hvilket skalatrin du er ansat på.
Du kan højst optjene 37 års pensionsalder. Der er herefter mulighed for optjening af et engangsbeløb i stedet for pensionsindbetaling.
 
Du skal være opmærksom på, at tjenestemandspension optjenes i hele år. Inden du går på pension, er det derfor en god ide at tjekke, hvornår du i pensionsmæssig forstand påbegynder et nyt optjeningsår. Du skal ligeledes være opmærksom på reglerne for førtidspensionsfradrag, dvs. nedgang i pension, hvis du går på pension før folkepensionsalderen.

Hvis du har ret til opsat pension fra en tidligere ansættelse som tjenestemand, vil pensionen blive udbetalt, når du kommer til folkepensionsalderen. Afhængig af, hvornår du blev ansat, kan du have ret til at anmode om at få den opsatte pension udbetalt, allerede fra du fylder 60 år. Vælger du dette, vil pensionsudbetalingen blive reduceret med et livsvarigt førtidspensionsfradrag.

Der er også i tjenestemandspensionssystemet mulighed for at få pension ved uarbejdsdygtighed.
 
Er du ansat i staten, kan du se mere om tjenestemandspension og dine personlige pensionsoplysninger på www.tjenestemandspension.dk under ”Beregn pension”.
 
Er du ansat i en kommune eller i en region, må du spørge på personalekontoret.
 
Er du ansat på tjenestemandslignende vilkår, vil du være omfattet af stort set de samme regler om tjenestemandspension, som gælder for ”rigtige” tjenestemænd - se ovenfor.
 
Du skal dog være opmærksom på, at der for ansatte på tjenestemandslignende vilkår ikke er mulighed for at få ”ventepenge”.

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 16-07-2018