OK13

 

Akademikernes medlemsorganisationer har nu sagt ja til resultatet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 på det kommunale område, det regionale område og det statslige overenskomstområde. 73,6% stemte ja og 26,4% stemte nej. For de organisationer, der tog stilling ved urafstemning var stemmeprocenten 41%.

Ja til resultaterne
Ved fristens udløb for urafstemningen i JA stod det klart, at offentligt ansatte medlemmer af JA stemte ja til OK13 resultaterne inden for staten, kommunerne og regionerne. 392 af 1.577 mulige benyttede deres stemme. 93,1 pct. af disse stemte "ja", 5,4 pct. stemte "nej" og 1,5 pct. undlod at stemme.
 
JAs bestyrelse og JAs forhandlingsudvalg anbefalede medlemmerne at stemme ”ja” til forhandlingsresultatet.
 
Henning Otte Hansen, formand for Forhandlingsudvalget, begrundede opfordringen på denne måde:
 
- Med aftaleresultatet fastholdes reguleringsordningen, der sikrer en ligelig lønudvikling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Desuden er der nu aftalt en større automatik i, at akademikere i akademiske stillinger ansættes efter ACs overenskomst. Når vi sammenholder dette med, at resultatet ikke indeholder de forringelser, som de offentlige arbejdsgivere havde ønsket, så medfører det, at JAs bestyrelse anbefaler, at du stemmer ”ja” til aftaleresultatet.
 
I dokumentarkivet finder du redegørelsen fra AC om den offentlige overenskomstfornyelse samt alle forligsteksterne.
 

  

 OK13 - arkiv

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015