Definition

 
En arbejdsskade dækker over to begreber. En arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Men hvad er forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom?
 
 • Ulykke: En hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage
  (fx fald fra stige eller flyttearbejde for en kontorfunktionær).
 • Erhvervssygdom: Påvirkninger over længere tid (fx tungt løftearbejde eller udsættelse for stoffer, der giver allergi).
Erhvervssygdomsfortegnelsen er en liste over erhvervssygdomme og de arbejdsmæssige påvirkninger, der kan give en bestemt sygdom. Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) kan anerkende en sygdom som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i Erhvervssygdomsfortegnelsen
 
Hvordan forebygges arbejdsskader?
 
Alle i virksomheden har et ansvar for at forebygge arbejdsskader og ulykker. Husk, at god kommunikation giver højere sikkerhed!
 
Øget kommunikation om sikkerhed i organisationer kan være et vigtigt bidrag til at højne sikkerheden. Det er derfor vigtigt, at der er løbende kontakt mellem ledelse og medarbejdere på en arbejdsplads, da det letter kommunikationen om sikkerhed. Der bør være et stærkt ledelsesengagement, og medarbejderne bør involveres i alle aktiviteter, der vedrører sikkerhed, når virksomheden skal forebygge arbejdsulykker. Derudover kræver det:
 
 • At det fysiske og organisatoriske sikkerhedsniveau er højt
 • At arbejdet er tilrettelagt, så det kan udføres sikkert
 • At der er en god sikkerhedskultur i virksomheden.
Hvis ledere og medarbejdere diskuterer sikkerhed i lige så høj grad, som de diskuterer produktion og kvalitet, vil man kunne reducere ulykkerne på arbejdspladserne. For at en virksomhed opnår et højt sikkerhedsniveau bør den:
 
 • Formulere en sikkerhedspolitik, der er operationel
 • Integrere sikkerheden i hele organisationen
 • Planlægge målrettede sikkerhedsaktiviteter og deres gennemførelse
 • Gennemføre løbende evalueringer af sikkerheden og nye initiativer til udvikling og forbedringer.
Resultaterne af forebyggelsen af ulykker kommer først efter et stykke tid, så det er vigtigt, at ledelsen er klar over, at forebyggelsen er en løbende proces.
 
Læs mere om, hvordan du kan højne sikkerheden på arbejdspladsen her

 Kontakt JA

Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 23-01-2017