Ansatte i kommune, region og stat

 

Hvis du er ansat i en kommune, en region eller i staten, vil du være omfattet af overenskomsten for henholdsvis ACere i kommuner, ACere i regioner eller ACere i staten.

 

Du vil blive omfattet af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD). Det vil dog være muligt for dig at blive i din hidtidige pensionsordning, hvis arbejdsgiveren vil acceptere dette, og hvis din hidtidige pensionsordning er godkendt af aftaleparterne. Ifølge overenskomsten indbetales følgende pensionsbidrag:

 

  • For ansatte i kommunerne 17,82 %
  • For ansatte i regionerne 17,97 %
  • For ansatte i staten 17,1 %
  • Det er arbejdsgiver, der indbetaler hele bidraget, mens det rent teknisk vil fremgå af din lønseddel, at 1/3 anses for egetbidrag.

Som udgangspunkt vil alle dine løndele være pensionsgivende - med mindre andet aftales. Det gælder dog ikke engangsvederlag, som oftest udbetales uden pension.

 

Frit valg

Hvis du er ansat i en kommune, kan du vælge at få udbetalt 1,42 % af pensionsbidraget som løn til gengæld for så at modtage mindre i pensionsbidrag.


Hvis du er ansat i en region, kan du vælge, at pensionsbidrag over 16,4 %, dog mindst 0,5 %, skal udbetales som løn i stedet for indbetaling til pensionskassen.

Hvis du er ansat i staten, kan pension ud over 16,8 % udbetales som løn.


Du skal indgå en aftale med din arbejdsgiver, hvis du ønsker mere i løn til gengæld for mindre i pensionsbidrag.

Du kan også vælge at indbetale mere til din pensionsordning mod til gengæld at få mindre udbetalt i løn.

 

Herudover er der i pensionsordningen en række muligheder for at sammensætte pensionen, så den passer bedst muligt til din livssituation. Fx at fravælge ægtefællepensionen og til gengæld få en højere egenpension, når du skal pensioneres. Ligeledes kan du fx vælge en højere dækning ved invaliditet mod en mindre egenpension ved pensionsalderen.

 

Hvis du vil vide mere om pensionsordningen, kan du kontakte

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger på tlf. 7755 6333 eller via hjemmesiden.

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 17-01-2019
NN
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 17-01-2019