Arbejdstid

 

​I Danmark er de overordnede regler om arbejdstid fastsat i lov om implementering af arbejdstidsdirektivet og arbejdsmiljøloven. Er du ansat i henhold til en overenskomst, finder du reglerne i overenskomsterne.

Arbejdstidsdirektivet fastsætter, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer over en 4 måneders periode. Der er altså ingen lovbestemte krav om, at arbejdstiden skal være præcis 37 timer.

Her kan du læse arbejdsdirektivet
Ansatte i staten, regionerne og kommunerne har en 37 timers arbejdsuge i gennemsnit. Det er fastlagt i overenskomsterne. At der er tale om et gennemsnit betyder, at arbejdstiden i nogle uger godt kan overstige 37 timer, når den så i andre uger er under 37 timer.
 
Man kan sige, at AC-overenskomsterne har en indbygget flekstidsordning.
 
Arbejdstiden er inklusive en ½ times frokostpause.
 
Hvis du vedvarende har mere end 37 timer i gennemsnit, er det nødvendigt, at du tager en drøftelse med din ledelse om dine arbejdsopgaverne med henblik på at få opgaverne til at passe med arbejdstiden. Se i øvrigt Mer- og overarbejde.
 
 
 
 
 

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 18-08-2017