Offentlig ansat

 Kontakt

3321 2800

 Velkommen


Som offentligt ansat kan du få hjælp i JA til den årlige lønforhandling - og når du skifter job. Men det er tillidsrepræsentanten, der forhandler din løn i tæt dialog med dig.
 

 JA øger din markedsværdi

Gennem hele dit arbejdsliv skal du bevare og udvikle dine kompetencer og dermed din værdi på arbejdsmarkedet.

Den opgave står du ikke alene med - JA hjælper til. Det handler ikke kun om at få mere i løn. Det handler også om at udbrede kendskabet til dit fag og dine kvalifikationer blandt både traditionelle og potentielle arbejdsgivere.

JA arbejder for at give dig en bedre position på arbejdsmarkedet.

 JA arrangerer

​​Hen over året tilbyder JA og JAs netværk en lang række faglige og fagpolitiske arrangementer. Se den store vifte af tilbud.

 

 På vej mod OK18

​Hele det offentlige område varsler konflikt efter sammenbrud af overenskomstforhandlingerne. Ingen offentligt ansatte ønsker konflikt, men i den nuværende situation står alle sammen om at sikre ordentlige rammer og vilkår. Finansministeriet har som modtræk varslet lockout for 120.000 statsansatte. Kommuner og regioner fulgte efter med lockoutvarsel for 250.000 hhv. 70.000 ansatte.

 Fordele for dig i JA


 Udflytning

​Hvilke regler gælder, hvis min arbejdsplads skal flytte?

 

 SPARK i gang

Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne (SPARK) tilbyder støtte og sparring til den lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.

 Lønberegner

JA har udviklet en lønberegner, som du kan supplere lønstatistikken med – har du testet den?

 Også et netværk for dig

​Har du lyst til at være en del af et tæt socialt og fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter?