Offentlig ansat

 Kontakt

3321 2800

 Velkommen


Som offentligt ansat kan du få hjælp i JA til den årlige lønforhandling - og når du skifter job. Men det er tillidsrepræsentanten, der forhandler din løn i tæt dialog med dig.
 

 JA øger din markedsværdi

Gennem hele dit arbejdsliv skal du bevare og udvikle dine kompetencer og dermed din værdi på arbejdsmarkedet.

Den opgave står du ikke alene med - JA hjælper til. Det handler ikke kun om at få mere i løn. Det handler også om at udbrede kendskabet til dit fag og dine kvalifikationer blandt både traditionelle og potentielle arbejdsgivere.

JA arbejder for at give dig en bedre position på arbejdsmarkedet.

 JA arrangerer

​​Hen over året tilbyder JA og JAs netværk en lang række faglige og fagpolitiske arrangementer. Se den store vifte af tilbud.

 

 På vej mod OK18

​Resultaterne af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område 2015-18 er blevet til virkelighed. 

Læs mere om de forskellige forhandlingsresultater i OK15, om JAs anbefaling og om redegørelsen fra Akademikerne

OK17 mellem JA og DI om nye OK for landskabsarkitekter på private tegnestuer er i hus, og medlemmerne på området stemte ja til resultatet.

OK18 går meget snart i gang. Læs mere om, hvor vi er nu, og hvad der kan ske.

 Fordele for dig i JA


 

 SPARK i gang

Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne (SPARK) tilbyder støtte og sparring til den lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.

 Udflytning

​Hvilke regler gælder, hvis min arbejdsplads skal flytte?

 Også et netværk for dig

​Har du lyst til at være en del af et tæt socialt og fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter?