Gratis tilbud

 
JAs bestyrelse har besluttet, at medlemmer af JA, der driver selvstændig virksomhed eller arbejder freelance, får mulighed for særlig rådgivning fra en privat udbyder.
 
Disse medlemmer tilbydes et gratis indledende rådgivningsmøde hos Brockstedt-Kaalund Advokater angående erhvervsrelaterede forhold. Brockstedt-Kaalund er et større landsdækkende advokatfirma, der med udgangspunkt i København og Silkeborg yder komplet juridisk rådgivning til virksomheder inden for alle grene af erhvervsretten. I forbindelse med den indgåede aftale med JA vil Brockstedt-Kaalund fx kunne yde rådgivning vedrørende:
 
  • Selskabsretlige forhold, herunder stiftelse af kapitalselskaber (fx ApS, A/S, P/S, iværksætterselskab) samt omdannelse og afvikling af selskabet, evt. i forbindelse med generationsskifte.
  • Aktionærretlige forhold, herunder indgåelse af ejeraftaler og ind- eller udtræden af et selskabs ejerkreds.
  • Skatteretlige og ansættelsesretlige aspekter i forbindelse med arbejde som selvstændig konsulent ctr. som ansat.
  • Fast ejendom og entrepriseret, herunder indgåelse af entreprisekontrakter og vurdering af mulige tvistesager.
  • Immaterialret, herunder beskyttelse af virksomheders opfindelser, designs, navn og logo, samt vurdering af krænkelsesspørgsmål.
  • Nødlidende virksomheder, herunder konsekvenserne og mulighederne ved konkurs og rekonstruktion.
  • Kontraktindgåelse, herunder fx behovet for udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser.
  • Lejeret, herunder ind- og udtræden af lejemål.
Såfremt medlemmer af JA - efter det indledende gratis møde - ønsker advokatbistand, yder Brockstedt-Kaalund en rabat.
 
Som selvstændig og freelancer kan du booke en aftale enten på mail eller telefonisk. Kontakt til Brockstedt-Kaalund på tlf. 33143500 og mail cph@bklaw.dk i København og i Silkeborg på tlf. 87228080 og mail info@bklaw.dk
 
Yderligere oplysninger hos forhandlingskonsulent Anne Jakobsen i JAs sekretariatet på aj@ja.dk
 

 Kontakt JA

Tlf.:
Mail:
Sidst ændret: