Løn og honorar

 
Som medlem af JA får du hjælp til de årlige lønforhandlinger, og når du skifter job. Vi rådgiver dig, så du kan stille de rigtige krav til din arbejdsgiver. Lønnen afhænger af mange faktorer, så du skal være opmærksom på lønniveauet og sammensætningen.
 
Offentligt ansat
For ansatte i det offentlige vil det være tillidsrepræsentanten (TR), der forhandler din løn. Du kan få oplysninger i JA sekretariat, hvis du ikke ved, om der er en TR på din arbejdsplads. Findes der ikke en TR, er det JA, der forhandler din løn, naturligvis i tæt dialog med dig.
 
Sammen udvikler vi kravene og skaber argumenterne. JA forhandler med arbejdsgiveren, men der bliver først indgået aftaler, når du har givet din accept. Størstedelen af forhandlingerne foregår via mail og telefon, men hvis der opstår problemer, eller der er særlige vanskelige forhandlingsvilkår, så kommer JAs forhandlingskonsulent ud på arbejdspladsen.
 
Offentligt ansatte er ansat efter en kollektiv overenskomst, og lønnen består af en basisløn og forskellige tillæg - faste tillæg, individuelle tillæg, kvalifikationstillæg og funktionstillæg. Tillæggene forhandles på den enkelte arbejdsplads ved ansættelsen og derefter en gang årligt.
 
Privatansat
Som ansat på det private område kan du være ansat på en individuel kontrakt, og så skal du selv forhandle med arbejdsgiveren. Du kan naturligvis forud og undervejs få råd og vejledning i JA.
 
Brug også lønstatistikken, som kan være et godt værktøj, når lønniveauet skal vurderes. Du kan desuden få hjælp i JA om lønforhold generelt og om, hvilke krav du skal stille til en ansættelseskontrakt.
 
*****

Du kan finde basisløntabeller, regneark og lønstatistikker til brug for lønforhandlingerne i venstremenuen.

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015