Pension

 

​Som ansat jordbrugsakademiker vil du i de fleste tilfælde være omfattet af en pensionsordning, der er en del af din ansættelse. JA har i lighed med dine øvrige løn- og ansættelsesvilkår været med til at aftale den.

Det fremgår af din overenskomst, om du er omfattet af en pensionsordning - og i givet fald hvilken.

Pensionsordningen er obligatorisk, det vil derfor ikke være muligt for dig at fravælge den ordning, som hører til din ansættelse.
 
Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, skal du sørge for, at det fremgår af kontrakten, hvilken pensionsordning du har, og hvor meget der skal indbetales til denne.
 
Jordbrugsakademikere er typisk medlemmer af PJD - Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
 
Pr. 1. januar 2017 har PJD foretaget flere ændringer i pensionsberegningen. Det betyder bl.a., at de årlige pensionsudbetalinger bliver mindre, og i gennemsnit bliver der udbetalt pension over en længere årrække end tidligere.
 
Du kan også bruge dit eget login på PJDs hjemmeside - Klik på  Medlem og log ind på Se dine egne tal. Her finder du nærmere oplysninger om forandringerne under "Dine tal påvirkes".
 
Endelig er der en god forklaring på, hvorfor PJDs bestyrelse har foretaget disse ændringer, på lederplads i Jord & Viden 7/2016 med overskriften "Lavrente og levetid".  

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015