Barsel

 
Reglerne om barsel finder du bl.a. i ligebehandlingsloven, funktionærloven og overenskomsterne. Hvert regelsæt regulerer en del af det samlede billede. Der er især to elementer, du skal være opmærksom på: Retten til fravær og hvilken betaling, man har ret til under fraværet.
 
Er du ansat i henhold til en overenskomst, uanset om den er offentlig eller privat, vil du næsten altid have bedre mulighed for betalt fravær end det, lovgivningen har fastsat.
 
Er du ansat på individuel kontrakt, kan du have aftalt bedre regler end lovgivningens minimum, men så skal det fremgå af kontrakten. Din arbejdsgiver kan også have en husaftale, der medfører bedre vilkår end lovgivningen.
 
I det følgende er de regler skitseret, der som minimum gælder. Hvis du er ansat i henhold til en af de overenskomster, vi har oplistet, skal du klikke der for at finde de regler, der gælder for dig.
 
Fravær med fuld dagpengeret
Forældrene har ved graviditet/barsel ret til orlov på dagpenge i tilsammen 52 uger.
 
 • Moderen har ret til 4 ugers fravær inden terminen.
 • Efter fødslen har moderen ret til orlov i 14 uger.
 • Faderen har ret til 2 ugers orlov sammen med moderen lige efter fødslen.
 • Efter aftale med arbejdsgiveren kan de 2 uger flyttes til et andet tidspunkt inden for de 14 uger.
 • Efter udløbet af den 14. uge har forældrene ret til 32 ugers forældreorlov tilsammen. De kan dele orloven mellem sig eller tage den hver for sig. Der er desuden mulighed for at forlænge eller udskyde orloven.
Regnestykket for fravær med dagpengeret ser således sådan ud:
 
 • 4 uger (moderens ret til orlov før fødsel)
 • 2 uger (fædreorlov efter fødsel)
 • 14 uger (moderens ret til orlov efter fødsel)
 • 32 uger (forældrenes ret til orlov med dagpenge fra 15. uge og fremefter)
 
Altså i alt 52 uger.
 
Den samlede ret til fravær - hvor nogle uger er helt uden betaling

Frem til den 32. uge er reglerne de samme som nævnt ovenfor. Men begge forældre kan forlænge perioden på de 32 uger, så de i alt kommer op på 40/46 uger afhængigt af, om man er i beskæftigelse eller ej.
 
Regnestykke for den samlede ret til fravær ser sådan ud:
 
 • 4 uger (moderens ret til orlov før fødsel)
 • 2 uger (fædreorlov efter fødsel)
 • 14 uger (moderens ret til orlov efter fødsel)
 • 32 uger (moderens ret til orlov fra 15. uge og fremefter)
 • 32 uger (faderens ret til orlov fra 15. uge og fremefter)
 • 28 uger (forlængelse af moderens og faderens orlov med 14 uger til hver - som ledig kan forlængelsen kun være 8 uger)
Tilsammen har forældrene ret til fravær i 112 uger, men kun ret til dagpenge i 52 uger.
 
Ret til fravær med løn
For ansatte på det private arbejdsmarked gælder, at det som udgangspunkt er den individuelle kontrakt, der danner grundlaget for den ansattes rettigheder i forbindelse med barsel.
 
I henhold til funktionærloven har kvinder ret til fravær med ½ løn i 14 uger efter fødslen. Typisk er der dog aftalt yderligere ret til fravær med løn under barsel.
 
For ansatte i det offentlige er der indgået aftaler, der regulerer retten til løn mv. Find din overenskomst i dokumentlisten.
 
Dimmittender/Nyuddannede
Nyuddannede kan i visse situationer få barselsdagpenge svarende til dimittendsatsen for arbejdsløshedsdagpenge.
 
Ved fødsel umiddelbart inden studieafslutningen, hvor barnet er født så sent i studiet, at en del af barselsorloven ligger efter studieafslutningen, er der ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor uddannelsen er afsluttet.
 
Ved fødsel umiddelbart efter studieafslutningen har man ret til barselsdagpenge, hvis man overgår til barselsorlov 1 måned efter studieafslutningen.
 
Myndighedsansvaret for barselsdagpenge ligger hos Udbetaling Danmark. Læs mere her
 
Du kan også kontakte din A-kasse for at få yderligere oplysninger.
 

 Barsel - arkiv

 Kontakt JA

Rune Leth
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 16-08-2016