Stress

 
Stress er ikke nogen sygdom, men en belastningsreaktion. Om en belastning medfører stress, afhænger af balancen mellem de krav, der stilles, og de forudsætninger og muligheder, du har for at leve op til kravene.

Selv om der stilles høje krav til dig, kan arbejdet opleves som travlt og udfordrende, hvis du har gode muligheder for at løse opgaverne. Fx de nødvendige kvalifikationer, tilstrækkelig tid, tekniske hjælpemidler og kollegahjælp. Så kan du udvikle dig og skabe ny viden. Du trives på dit arbejde.

Men balancen tipper, når store krav bliver parret med begrænsede muligheder for selv at styre arbejdet, ikke selv kan løse opgaverne eller ikke har den nødvendige tid til rådighed. Når balancen forrykkes og bliver skæv, kan belastningerne udløse stress.
Stress er normalt ikke farligt. Det er en naturlig reaktion på pres fra omverdenen. I de fleste tilfælde letter presset efter en kort periode, og stressreaktionen stopper.
Men stress er farligt, hvis du udvikler en mere eller mindre permanent stresstilstand, hvor kroppen altid er i alarmberedskab. En permanent stresstilstand kan føre til udbrændthed, depression samt hjerte- og karsygdomme. Det er derfor vigtigt at:
 
 • Være opmærksom på, hvordan du har det.
 • Være opmærksompå, hvordan andre har det på arbejdspladsen.
 • Lære dine egne stresssymptomer at kende.
  Være opmærksom på, hvordan du forebygger stress.
  Lære at tackle stress i det daglige - på arbejdspladsen og i familielivet.
  Sørge for afkobling og afslapning.
  Søge professionel hjælp, hvis stress bliver en permanent tilstand.

Du kan læse mere om stress, om symptomer på stress, om forebyggelse og om stress-myter i artiklen "Psykisk arbejdsmiljø - forandringer.pdf".

Hvis du har problemer med det psykiske arbejdsmiljø eller har spørgsmål om fx stress, så kontakt JA.

 

 Stress - arkiv

 Kontakt JA

Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015