Når du skal ansættes

 
​I JA kan du få svar på de spørgsmål, der naturligt opstår, når du står i et jobskifte. Fx hvad er lønnen, hvor meget kan du forlange, og hvem forhandler? Du kan også have brug for at vide noget om fx arbejdstidsregler, ferie eller barsel det nye sted.
 
Alt sammen spørgsmål, som du kan få svar på ved at henvende dig til JA.
 
Hvis du skal ansættes i det offentlige, dvs. i en kommune, en region eller i staten, bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i overenskomsten. Herudover forhandler din tillidsrepræsentant tillæg til basislønnen, og hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, forhandler JA for dig.
 
Forhandlingerne foregår i tæt dialog med dig og vi indgår aldrig aftaler med en arbejdsgiver uden, at du accepterer aftalen.
 
På det private arbejdsmarked har JA ikke aftaleretten. Det betyder, at du selv skal forhandle din ansættelseskontrakt, men JA hjælper dig gerne.
 
Du kan dels finde et udkast til en standard ansættelseskontrakt her på siden, der indeholder de væsentligste emner, som du skal huske at få med i din kontrakt. Fx pension, den 6. ferieuge og løn under barsel.
 
Du er desuden velkommen til at sende din kontrakt ind til JA, så vi kan tjekke, om den lever op til gældende lovgivning. Ligeledes kan vi i fællesskab drøfte, hvordan netop de forhold, som er vigtige for dig, kan komme med i kontrakten. Det kan eksempelvis være konkurrenceklausuler, barns 1. og 2. sygedag, kompetenceudvikling eller lign.
 

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015