Overenskomster/aftaler

 
JA forhandler din overenskomst
For hele det offentlige område er der indgået aftaler om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår.
 
Overenskomstforhandlinger er et stort kompliceret spil med mange forskellige aktører. Sammen med de øvrige AC organisationer deltager JA som part i forhandlingerne om de offentlige overenskomster. Den viden JA får, når JA taler med medlemmerne, når de politisk valgte udtaler sig, eller når der holdes møder om emnet, bruges til at påvirke de krav, som AC stiller ved overenskomstforhandlingerne. JA forsøger ligeledes undervejs i forhandlingerne at påvirke aftaleresultatet i den retning, som er bedst for JAs medlemmer.
 
Det er en meget langsommelig proces, hvis resultat det kan være svært at få øje på sådan lige med det samme.
 
En pensionsprocent på 17,5 pct., løn under barsel, den 6. ferieuge, barns 2 første sygedage, midler til kompetenceudvikling, løn under sygdom mv. er rettigheder, der er opnået gennem mange års forhandlinger med og påvirkninger af vores arbejdsgiver-modparter.
 
På det private arbejdsmarked har JA sine egne overenskomster med HedeDanmark og Danske Ark samt en aftale på konsulentområdet (landøkonomiske centre og foreninger). Herudover er der en række arbejdspladser, hvor AC har overenskomster, fx Boligselskabernes Landsforening.
 
Også på dette område forsøger JA at påvirke forhandlingerne og processen til størst mulig gavn for JAs medlemmer.
 
Som supplement til denne side finder du de overenskomster og aftaler, som JAere typisk er omfattet af, opdelt i
 
 
Herudover kan der være en række lokale aftaler, der kun gælder for en enkelt arbejdsplads. Sådanne aftaler er JA i besiddelse af.
 
Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte JAs sekretariat på tlf. 3321 2800, hvis du har yderligere spørgsmål.

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015
Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015