Loyalitet

 
​Som ansat har du en pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver.
 
Hvad betyder det at være loyal?
Din arbejdsgiver har krav på, at du er loyal over for arbejdspladsen, og arbejdsgiveren må forvente, at du ikke foretager dig noget, som kan skade arbejdspladsen. Du skal bidrage til, at arbejdspladsen klarer sig bedst muligt, og du må ikke lade egne interesser gå forud for arbejdspladsens.
 
Du er bundet af loyalitetskravet, både når du udtaler dig internt på arbejdspladsen og eksternt i forhold til kunder mv.
 
Loyalitetspligten gælder også i forholdet til din chef. Er du utilfreds med din chef, følger det af loyalitetspligten, at du skal rette kritikken direkte til ham eller hende. Du må ikke gå uden om din chef på en måde, der hindrer det fortsatte samarbejde.
 
Loyalitetspligten gælder også i perioden, hvor du er suspenderet eller fritstillet i en opsigelsesperiode.
 
Loyalitetspligten for offentligt ansatte
De offentligt ansattes loyalitet over for arbejdspladsen er forudsætning for demokratiet som politisk system. Dette betyder, at der fordres en meget høj grad af loyalitet hos offentligt ansatte.
I praksis er det dog kun en lille gruppe offentligt ansatte, der omfattes af denne skærpede loyalitetspligt - nemlig dem, som sidder helt tæt på politikerne i ledende funktioner, fx kommunaldirektører og departementschefer.
 
Loyalitetspligten er ikke til hinder for, at du som offentligt ansat kan udtale dig om de sagsområder, du arbejder med. Du må også gerne udtale dig kritisk, da loyalitetspligten ikke sætter din ytringsfrihed ud af kraft. Det skal dog klart fremgå, at du udtaler dig som privatperson.
 
Hvis du tilsidesætter din loyalitetspligt
Tilsidesætter du din loyalitetspligt, vil den almindelige reaktion være en påtale eller en advarsel. Kun i meget grove tilfælde vil en tilsidesættelse af loyalitetspligten kunne begrunde en opsigelse eller bortvisning.
 
Ret henvendelse til JA eller din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om grænsen for din loyalitetsforpligtelse.
 
Læs mere om Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed og Vejledning om god adfærd i det offentlige hos: Moderniseringsstyrelsen.

 Kontakt JA

NN
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015