Vi har et forlig

 

​OK-aftale med DI giver lønløft og flere penge til efteruddannelse, bedre vilkår under barsel, for seniorer og for tillidsfolk

Efter 32 timers uafbrudte forhandlinger har JA og FAOD indgået ny overenskomst med Danske Industri. Parterne har forhandlet intenst i 4 dage, og resultatet giver pæne stigninger på minimallønnen samt flere midler til efteruddannelse.

Den nye overenskomst omfatter bl.a. landskabsarkitekter, og hvis aftalen godkendes af medlemmerne, er den gældende fra 1. marts 2017 og løber i 3 år.

Formanden for JAs Forhandlingsudvalg, Jess Jørgensen, er tilfreds med den nye overenskomst:

- Det er en god aftale. Vi får flere midler til efteruddannelse,  så de ansatte bliver skarpere i fremtiden. Vi har med en ny mulighed for at indgå aftale om jobløn imødekommet virksomhedernes ønske om mere fleksibilitet på arbejdstiden samtidig med, at vi har fået slået fast i overenskomsten, at arbejdstiden også på jobløn er 37 timer om ugen.

Minimallønnen er sikret
Det har været vigtigt for JA at sikre minimallønnen. Det betyder, at start- og slutlønnen stiger, men samtidig er der nu et lønbånd mindre i midten. Der er aftalt følgende minimallønninger:
0-48 måneders anciennitet: 30.000 kr. i løn
49-83 måneders anciennitet: 36.000 kr. i løn
84 måneders anciennitet: 43.000 kr. i løn

Fokus på efteruddannelse og fleksibilitet
Der er opnået 3.000 kr. mere til individuel efteruddannelse, så beløbet fremover er 22.000 kr. pr. fuldtidsansat om året.

Derudover erstatter en ny aftale om jobløn det tidligere rådighedstillæg. Det betyder, at ansatte og ledere kan aftale jobløn, når lønnen er på et vist niveau. Aftalen er frivillig og kan til enhver tid siges op af såvel den ansatte som virksomheden. Samtidig er der ikke længere særlige arbejdstidsregler for ledende medarbejdere.

Bedre forhold under barsel, for seniorer og for TRer
De ansatte optjener som noget nyt feriefridage under ulønnet barsel, ret til at holde 2 årlige børneomsorgsdage uden løn, ret til hente barn, hvis det bliver sygt, og først holde barns 1. sygedag den næste dag. Seniorer får ret til køb af seniordage fra 5 år før folkepensionsalderen.

Nyvalgte tillidsrepræsentanter får nu 1 dag mere til uddannelse i det første valgår. Alle TRer får 6 ugers forlænget opsigelsesvarsel i 1 år efter ophør af hvervet.

Medlemmer, som er omfattet af overenskomsten, får direkte information om forligets indhold, når resultatet bliver sendt til urafstemning.

- Vi har sikret top og bund på lønningerne, og der er gang i branchen. Der er penge at hente, og nu er der skabt et godt forhandlingsgrundlag for medlemmerne ude på arbejdspladserne, fastslår Jess Jørgensen.