Udspil begrænser universiteternes muligheder

 

​Regeringens udspil til justering af engelsksprogede uddannelser pålægger universiteterne at reducere antallet af pladser på engelsksprogede uddannelser. Udspillet søger at begrænse optaget af internationale studerende og indeholder et fast måltal for hvert universitet. Tilsammen skal universiteterne reducere optaget med 1.000.

Argumentationen er, at de engelsksprogede studerende får uddannelsen betalt af danske skatteborgere, og cirka halvdelen får SU i hele eller dele af deres studietid. Efterfølgende bruger de ikke i tilstrækkelig grad deres uddannelse i Danmark. Derved kommer vi i Danmark til at uddanne til andre landes arbejdsmarkeder.

Universiteterne har samstemmende kritiseret udspillet, da det hverken er godt for dansk erhvervsliv eller for de danske universiteter, at man sætter et loft over, hvor mange internationale studerende, der må være på de danske universiteter.

- JA er enig i den kritik. Desuden vil en reduktion i antallet af pladser på de engelsksprogede uddannelser, først og fremmest ramme de danske studerende, da de udgør flertallet på de engelsksprogede uddannelser, betoner Hans-Henrik Jørgensen, formand for JA, og uddyber:

- Universiteterne gør allerede et stort arbejde for fastholde internationale kandidater og tiltrække talenter til uddannelsesområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Men der er stadig et stykke vej, og det ændrer ikke på, at udspillet er en dårlig løsning på udfordringen med at fastholde talentfulde kandidater.

- Til gengæld vil det få store konsekvenser for dansk forskning og ramme naturfaglige uddannelser særligt hårdt, da kandidatuddannelserne her udbydes på engelsk. Universiteterne agerer i en international kontekst for at kunne tilbyde uddannelser af højeste kvalitet. De engelsksprogede uddannelser er afgørende i det partnerskab, der er mellem universiteter verden over. Det er til stor gavn for de danske studerende, som får input fra internationale studerende på deres uddannelse og mulighed for selv at tage en del af deres uddannelse i udlandet.

- Vi lever i et globalt samfund, og vi risikerer at svække de faglige miljø på universiteterne og derved forskning på højt internationalt niveau. Samtidig vil det ramme erhvervslivets muligheder for at tiltrække internationale talenter.