Udflytning i ubalance

 

​Efter måneders venten har 1.800 statsansatte i dag fået besked om, at deres arbejdsplads skal flyttes. Oven i kommer allerede udmeldte udflytninger i SKAT og Forsvaret. Nyt er denne gang etablering af små uddannelsesstationer til eksisterende erhvervsuddannelser i ti provinsbyer. Dermed følger regeringen op på den første udflytning, som den kalder en stor succes og en måde at få Danmark bedre i balance.

For JAs vedkommende berører »Bedre Balance II« ca. 50 medlemmer - med udflytningen af Miljøstyrelsen som den helt dominerende arbejdsplads. Vi er i kontakt med medlemmerne og rådgiver dem om deres muligheder i en situation med store konsekvenser for dem selv og deres familier.

Har du ikke senest torsdag fået en henvendelse fra JA, beder vi dig om at rette henvendelse til Lone Rente i sekretariatet.

JAs formand Hans-Henrik Jørgensen udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af planen "Bedre balance II":

JA har til opgave at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser, og uanset hvad man i øvrigt politisk og personligt måtte mene, er udflytningen for de berørte et problem på niveau med en opsigelse.

Det er absolut en formildende omstændighed ved Bedre Balance II, at regeringen indregner nyetablering af arbejdspladser inden for skat, uddannelse og forsvar. Det giver rigtig god mening at lægge nye job uden for de store byer, og uddannelsesinstitutioner placeret decentralt har en række positive sider.

Bedre Balance II gentager desværre problemer fra 2015, idet de nye arbejdspladser bliver fordelt på ikke færre end 49 byer. Regeringen har ikke lyttet til de råd, som en række AC-organisationer gav i efteråret 2017 - bl.a. om at etablere nogle større administrative centre, så man sikrer, at det også vil være muligt for en eventuel partner at finde job i den nye geografi.

Hvorfor er det så, at regeringen finder det nødvendigt at foretage en drastisk ændring i flere tusinde menneskers ansættelsesvilkår og liv? Der er ikke udsigt til, at de opgaver, som skal løses af de udflyttede enheder, udføres bedre eller billigere ved, at de foregår uden for København. Og hvad er formålet med udflytning til Aarhus, Aalborg, Odense og Middelfart? Områder, hvor der er motorveje, fin økonomisk aktivitet og lav ledighed.

2015-udflytningen er til dato kun halvvejs gennemført. Analyser viser, at kun gennemsnitligt 23 pct. af medarbejderne er flyttet med, og at der i forbindelse med dette kompetencetab ikke overraskende er forsinkelser i arbejdsopgaverne. Det uanset, at der dermed har været mange stillinger at søge, hvilket også JA-medlemmer har nydt godt af.

Begrundelsen for flytningen af de statslige arbejdspladser er at »skabe et Danmark i bedre balance«.  Der er her grund til at minde om, at kommunalreform 2007, nedlæggelse af kaserner, uddannelsesinstitutioner og sygehuse har fjernet flere arbejdspladser uden for hovedstaden, end det samlede antal udflyttede statsansatte i 2015 og 2018.

Rigtig mange JA-medlemmer har gode job og føler sig godt tilpas i dét, vi også kalder Produktions-Danmark. Det løser dog ikke problemet med lukningstruede skoler at flytte statslige arbejdspladser til de større byer. Vi skal snarere have et opgør med »stort er effektivt-filosofien« og en positiv indstilling til at betale, hvad det koster at opretholde et rimeligt serviceniveau på steder, hvor mange mennesker har daglig glæde af at bo.

Jeg vil for en sikkerheds skyld gentage, at JA ikke er modstander af etablering af offentlige arbejdspladser eller intelligent udflytning. Men flytningen skal:

  • Være ordentligt planlagt - med kendskab til de opgaver, som skal løses.
  • Sikre den fornødne uddannelse af både nye og tilflyttede medarbejdere. Dette er omtalt i planen, men finansieringen er ikke beskrevet.
  • Sørge for de nødvendige økonomiske ressourcer. Der er afsat en »teknisk ramme« på 150 mio. kr. i 2018.

Samlet må vi sige, at »Bedre Balance II« ikke lever op til disse krav.