Tillykke til nye studerende

 
Tillykke til de 355 nye studerende, der netop er optaget inden for JAs fagområder.

Mange har vist interesse for vores område, idet 949 unge har søgt om at komme ind på uddannelserne. Dog er det ikke altid sket som 1. prioritet, og der er derfor stadig ledige pladser på nogle af uddannelserne.

De optagne fordeler sig således:

  • 66 Biologi-bioteknologi (7,9 adgangskvotient)
  • 63 Husdyrsvidenskab (alle optaget)
  • 42 Jordbrugsøkonomi (alle optaget)
  • 66 Landskabsarkitektur (7,1 adgangskvotient)
  • 73 Naturressourcer (alle optaget)
  • 45 Agrobiologi (alle optaget)


For næsten alle uddannelserne ligger antallet af optagne på linje med tidligere år.

Læs mere om tal og fakta om søgning og optag på de videregående uddannelser 2018