Tag ikke konfliktramt arbejde

 

​Hjælp dine kollegaer - og tag derfor ikke konfliktramt arbejde!

Hvis den varslede strejke over for stat, regioner og kommuner bliver til virkelighed, skal du støtte op om de strejkende.

Enhver JAer skal afholde sig fra at tage konfliktramt arbejde. Det betyder, at du alene skal udføre dit normale arbejde. Det gælder selvfølgelig på alle konfliktramte arbejdspladser. Men er et arbejde fra en strejkeramt arbejdsplads flyttet over til din arbejdsplads - offentlig eller privat - skal du heller ikke udføre dette strejkeramte arbejde.

For dig, der som chef er undtaget fra konflikten, gælder noget særligt. JA kan alene kræve, at du ikke udfører strejkearbejde uden for dit eget ledelsesområde.

Læs mere om vilkårene under en overenskomstkonflikt