Statsansatte fastholder skarp linje

 

​CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten, holdt mandag den 3. april møde med 52 faglige organisationer på det statslige område. JA var repræsenteret ved Anne Marie Lassen-Nielsen, formand for Ansatte Dyrlægers Organisation og medlem af forhandlingsudvalget for den offentlige sektor på vegne af De5.

På mødet drøftede organisationerne den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen, som CFU tidligere på året afbrød samarbejdet med på en række områder.

Hvis de statsligt ansatte skal genoptage samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen, kræver det, at:

  • Ministeren anerkender, at hun også er minister for de ansatte i staten.
  • Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, må ikke bremses af ensidige centrale instrukser fra Moderniseringsstyrelsen.
  • Ændringer i medlemmernes vilkår forhandles og drøftes med organisationerne.
  • Moderniseringsstyrelsen ændrer adfærd i sin rådgivning af de statslige institutioner. Den nuværende snævre juridiske fortolkning af, hvad arbejdsgiveren har ret til, skal erstattes af en rådgivning, som har fokus på, hvad der er godt for arbejdspladsen. 

Det betyder fremadrettet, at indgribende ændringer i ansættelsesforhold adresseres ved forhandlingsbordet.

JA er helt enig i konklusionen, og JAs formand Hans-Henrik Jørgensen udtaler:
 
- Det er kulminationen på et længere forløb, der blandt andet går på inddragelse af fridagene juleaftensdag og nytårsaftensdag. Det viser en indstilling i Moderniseringsstyrelsen, som ikke tager hensyn til de almindelige spilleregler mellem parterne - og i øvrigt heller ikke afspejler en gensidig respekt. Man fører sig frem med diktater i stedet for forhandlingsoplæg, og det har organisationerne nu taget konsekvensen af.
 
Han deler CFUs bekymring for, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje kan komme til at overskygge andre væsentlige dagsordener ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og gøre det vanskeligt for parterne at skabe løsninger sammen.