Solidt sammenhold gav resultat

 

​Hen over Bededags-weekenden lykkedes det efter mange måneders forhandlinger at opnå et resultat for først det kommunale område, dernæst det samlede regionale område og sidst for det statslige område.

De nye aftaler for alle offentligt ansatte er endnu ikke gransket i detaljer, men det ligger fast, at der er en lønramme på 8,1 pct., heraf mellem 6,1 og 6,8 pct. til egentlige lønstigninger, at privatlønsværnet afskaffes, og at den betalte spisepause bliver en overenskomstsikret ret. Arbejdstidsreglerne for lærerne kulegraves af en kommission frem til 2021.

- Målet var at lande et resultat ved forhandlingsbordet, og det lykkedes. Jeg er tilfreds med resultatet, men lige så meget med processen. Vi har været i den enestående situation, at et enormt sammenhold arbejdstagerne imellem har givet et tilfredsstillende resultat. Jeg håber, at det kan være vejen frem ved kommende problemstillinger på arbejdsmarkedet: At de løses i fællesskab, udtaler Jess Jørgensen, formand for JAs forhandlingsudvalg. Og han tilføjer:

- Der skal samtidig lyde en stor tak for opbakningen til JAs TR og alle de offentligt ansatte medlemmer, som dels har været udtaget til strejke, dels truet af lockout.

Der foregår organisationsforhandlinger frem til 18. maj, og først herefter aftaler Akademikerne den endelige afstemningsmåde og -procedure for de enkelte organisationer.

JA orienterer senere mandag alle medlemmer om relevante detaljer i overenskomstforliget på de tre ansættelsesområder.

Klik og find forligsteksterne