Repræsentantskabet tog til Nyborg

 

​JA inviterede til sit ordinære repræsentantskabsmøde fredag den 23. og lørdag den 24. november. Denne gang var Lillebælt skiftet ud med udsigten til Storebælt i Nyborg, og det var et godt valg.

Både valggruppe-repræsentanterne og de studerendes repræsentanter kommenterede engageret og livligt den mundtlige beretning og de efterfølgende indlæg om JAs strukturimplementering, herunder JAs nye visuelle identitet, og spejlede sig i fortællingen om den tyske søsterorganisation VDLs udfordringer og indsatser for at samle en uhomogen gruppe og fastholde den.

Diskussionslysten blev styrket under fremlæggelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, der handlede om at give JA en struktur, der matcher den nye strategi. Bestyrelsen ønsker et slankere og mere aktivt repræsentantskab og færre valggrupper.

Repræsentantskabet var helt indstillet på at gå fra 15 til 6 valggrupper - efter ansættelsesområder som hidtil - mens der skulle debat, gruppearbejde og hele to skriftlige afstemninger til, før antallet af repræsentanter blev fastlagt. Fremover består JAs repræsentantskab af 50 medlemmer, heraf 7 studerende.

JAs virksomhedsplan 2019 blev godkendt, og det betyder - ud over ikke mindst en fortsættelse af de nuværende rekrutteringsaktiviteter - bl.a. større fokus på ”JA på engelsk”, styrket og ny indsats for valget til den folkevalgte organisation JA, idet 2019 er året, hvor der skal vælges nyt repræsentantskab, samt en øget indsats for arbejdsmiljø, for rekruttering af nye tillidsrepræsentanter, for masterstuderende i det hele taget og for yderligere digitalisering af JAs ydelser.

Det fremgik af gennemgangen af budget 2019, at der er indarbejdet en væsentlig reduktion i Det Netværkskoordinerende Udvalgs budget, at JA Aktuelt overgår til ren digital udgave i andet halvår af 2019, og at kontingentet sættes op med 2,87 pct. Repræsentantskabet godkendte de nye kontingentsatser.

Formanden for hhv. Profileringsudvalget og Kompetenceudvalget var i år på valg, og det gav genvalg til Anna-Christa Bjerg i Kompetenceudvalget og nyvalg til fungerende formand i Profileringsudvalget Niels Bruun de Neergaard. Til bestyrelsen modtog Bjørn Øst Hansen og Arne Lægaard genvalg, mens Carsten L. Jakobsen blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen i stedet for Ole Bøgh Vinther, der ikke ønskede at genopstille.

JAs bestyrelse holder konstituerende møde i sekretariatet den 6. december.

Gå til virksomhedsplanen for 2019