OK18 - det spidser til

 

​Overenskomstforhandlingerne i 2018 for offentligt ansatte handler om, hvorvidt offentligt ansatte efter krisens afslutning skal have samme positive lønudvikling som privatansatte. Dels som en tilsvarende procentuel lønfremgang. Dels som en sikkerhed for, at frokostpausen ikke spares væk, hvilket de facto ville betyde en 2,5 times længere arbejdsuge.

Innovationsminister Sophie Løhde vil forskyde balancen mellem privat- og offentligt ansatte og har ikke vist forhandlingsvilje. Ministerens udtalelser i pressen om, at hun har rykket sig voldsomt, er ikke til at genkende i forhandlingslokalet.

Svaret fra JA og de øvrige organisationer er at varsle strejke med virkning fra 1. april. Organisationerne er netop nu ved at koordinere, hvilke medlemmer og hvilke arbejdspladser, der skal strejke - hvis der udsendes strejkevarsel 4 uger før.

Alle organisationer - også JA - arbejder for at kunne tilbyde medlemmerne et lån, så der ikke også skal betales skat af konfliktunderstøttelsen. Afdrag på lånet skal naturligvis modsvares af en tilsvarende kontingentnedsættelse.

Læs mere om konfliktens ABC