Ny lov om opholdskrav rammer de forkerte

 

​Regeringen og Dansk Folkeparti har fremsat forslag om at indføre et opholdskrav i dagpengesystemet. Opholdskravet betyder, at man - for at være berettiget til dagpenge - skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU/EØS-land i 7 år inden for de seneste 8 år. Om opholdskravet bliver indført fra 1. januar 2019 afgøres i Folketinget inden jul.

Opholdskravet er politisk tænkt at skulle fungere som et såkaldt værn om dagpengesystemet, hvor det særligt er borgere fra lande uden for EU eller EØS, man ønsker at begrænse. Men realiteten er, at opholdskravet ikke kun rammer udenlandske statsborgere. Også danske statsborgere med ophold i udlandet vil blive ramt.

Der findes allerede i dag værn mod misbrug i dagpengesystemet, som sikrer, at man kun har ret til dagpenge, hvis man opfylder centrale krav.

Det drejer sig fx om minimum ét års A-kassemedlemskab samt indkomst svarende til fuldtidsarbejde i minimum 1 år. Kravene kan alene opfyldes ved lovligt ophold og arbejdstilladelse i Danmark. Man skal endvidere opholde sig i Danmark for at få dagpenge, hvilket betyder, at man ikke uden videre kan tage dagpengene med til et tredjeland.

- Flere af JAs medlemmer opholder sig i en kortere eller længere årrække i udlandet enten for at uddanne sig, forske eller arbejde, konstaterer JAs formand Hans-Henrik Jørgensen og fortsætter:

- Med lovforslaget risikerer de ikke længere at være berettiget til dagpenge, når de kommer hjem - uanset at de har været medlem af en A-kasse både før og under udlandsopholdet. Det kan umuligt være intentionen, og forslaget rammer dermed de forkerte.

- Lovforslaget vil svække mobiliteten på arbejdsmarkedet, idet det vil afholde A-kassemedlemmer, som gerne vil bevare deres dagpengeret, fra at flytte til lande uden for EU/EØS for at arbejde eller uddanne sig. Dermed er forslaget direkte i modstrid til aktuelle politiske ambitioner om øget arbejdskraftmobilitet, eksport og globalisering.

- JA mener, at lovforslaget er helt uacceptabelt - især når vi ser på medlemmernes behov for og ønsker om at bevæge sig i et fleksibelt og globalt arbejdsmarked, understreger Hans-Henrik Jørgensen.