Notat afslører, at flytning vil skade miljøet

 

​Et notat fra Miljøstyrelsen, der oplister risiciene ved udflytning af styrelsen, bekræfter de bekymringer, som formændene for hhv. JA, IDA og DM allerede gav udtryk for i en kronik den 7. marts i år.

JAs formand, Hans-Henrik Jørgensen, udtaler i den forbindelse:

- Det nye notat viser imidlertid, at de forventede konsekvenser er langt mere omfattende, end dem vi tre formænd beskrev:

Godkendelse af pesticider risikerer at trække ud. Tiltag på kemikalieområdet risikerer at blive forsinket eller forringet. Vandmiljø- og vandløbsindsatsen risikerer at blive forsinket. (Jf. altinget.dk).

- Vi vil opfordre den nye miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann Jensen, til at sikre, at tabet af faglighed minimeres. Dels de kompetencer, som tabes ved en udflytning - hvor ikke alle medarbejdere skifter arbejdssted - dels de ressourcer, som bruges på omorganisering og flytning.

- Helt overordnet er spørgsmålet, om en udflytning med så omfattende faglige konsekvenser dybest set har til hensigt at underminere statens mulighed for at føre en effektiv og fremadrettet miljøpolitik og -kontrol. Jakob Ellemann Jensen har udtalt, at han sætter miljøet før fødevarer i sit ministerium. I så fald er der hér en påtrængende opgave.

- Det er afgørende, at der også i årene fremover afsættes midler til at sikre miljøet, så det ikke bliver miljøområdet, der skal betale prisen for flytningen.