Lockoutvarsler: Stat, regioner og kommuner

 

KL, RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Moderniseringsstyrelsen har udsendt et omfattende varsel om lockout og boykot med virkning fra tirsdag den 10. april.

I alt er ca. 250.000 ansatte i kommunerne, ca. 70.000 ansatte i regionerne og 120.000 ansatte i staten omfattet af lockouten.

Det er arbejdsgivers ansvar at informere dig om, hvorvidt du er omfattet af lockouten.


Se lockoutvarsel fra RLTN

Se lockoutvarsel fra KL

Se lockoutvarsler fra Moderniseringsstyrelsen

Bemærk - dokumentet fra Moderniseringsstyrelsen opregner undtagelserne fra lockoutvarslet. Hvis man er ansat i staten og ikke kan finde sin arbejdsplads på listen, er det fordi, alle akademikere uden undtagelser er omfattet af lockoutvarslet. Navngivne personer, der er undtaget fra lockoutvarslet, er anonymiseret i dokumentet.

Hvis du er omfattet af JAs og de andre faglige organisationers strejkevarsel, skal du fortsat strejke fra 4. april – også selvom du er undtaget fra lockoutvarsel. Alle, der er omfattet af strejkevarslet, vil tidligere have fået besked om dette direkte fra JA.

Den eneste måde at undtage konkrete funktioner eller ansatte, der er omfattet af strejke, er ved at indgå en aftale med Akademikerne om nødberedskab.

Siden er opdateret torsdag den 15. marts kl. 8.20