Lønstatistik 2018

 

​Send oplysninger til årets lønstatistik - og få højere løn

Når du skal forhandle din løn, er et af de redskaber, du kan benytte til at få forhandlet en lønstigning hjem lønstatistikken for privatansatte. Ved at bidrage kan du hjælpe både dig selv og dine kolleger til at få en højere løn.

Hvert år udarbejder JA en lønstatistik for privatansatte medlemmer på baggrund af lønoplysninger fra medlemmerne. Lønstatistikken kan du finde på www.ja.dk under Privatansat > Løn > Privatlønstatistik.

Sidste år lancerede vi desuden en ”lønberegner”, der gør det langt hurtigere og lettere for dig at benytte statistikkerne. Den har været en stor succes, som vi derfor gentager i år - og vi kan kun anbefale, at du benytter den i forbindelse med, at du skal forhandle din løn.

Når du bruger statistikken til at forhandle, skal du huske, at statistikken hurtigt forældes. Du skal derfor, alt efter hvornår du benytter statistikken, lægge lidt oven i tallene fra sidste år, for at du følger lønudviklingen.

Vi glæder os til at modtage de friske tal for september måned i år og håber at mange vil tage sig tiden til at hjælpe sig selv og de øvrige Jordbrugsakademikere. Vi håber naturligvis på, at medlemskredsen aflønnes godt, og at lønstigningerne følger med det øvrige arbejdsmarked - helst lidt bedre.

Praktikken
Du vil forventeligt modtage en mail ultimo september med oplysninger om, hvorledes du kan deltage.
Når du skal indberette din løn, skal du have din lønseddel klar. Det er vigtigt, at det er din aktuelle lønseddel for september måned, du benytter. Derudover er det også en god idé at have lønsedlen for den måned, hvor du fik udbetalt et ferietillæg. Det bliver du nemlig spurgt om.

Forhåbentlig vil du bidrage og selv få god gavn af lønstatistikken for 2018. Den endelige privatlønstatistik forventes klar inden årets udgang.

Mikkel Grøn
Forhandlingskonsulent

PS:
Husk at være opdateret. De mailadresser, der bliver brugt i undersøgelsen, genereres fra JAs medlemssystem. Derfor er det vigtigt, at dine medlemsdata er korrekte. Du kan selv rette i dine oplysninger på hjemmesiden ja.dk eller sende en mail med rettelserne til Susanne Vilbrand i sekretariatet.