Kontakt JA - SKAT omorganiserer

 

​Skatteminister Karsten Lauridsen har i dag meddelt, at der skal gennemføres en større omorgansiering af SKAT. JA har derfor straks rettet henvendelse til de medlemmer, som står registreret som værende ansat i en af SKATs enheder.

SKAT erstattes pr. 1. juli 2018 af 7 specialiserede styrelser, som får ansvaret for hver sin kerneopgave. De nye styrelser placeres spredt rundt om i landet og indgår således også i Regeringens planer om at flytte arbejdspladser væk fra København.

JA har endnu ikke overblik over, hvad det reelt kommer til at betyde for den enkelte medarbejder. JA opfordrer derfor berørte medlemmer om at orientere sig om vilkår og rettigheder på hjemmesiden, hvor vi har beskrevet en række forhold, som gælder, når ens arbejdsplads flytter.

Læs mere

Hvis du har spørgsmål eller blot har brug for at drøfte sagen,  er du også velkommen til at kontakte forhandlingskonsulent Lone Rente Hansen i sekretariatet.