Konkret udmelding fra Landbrugsstyrelsen

 

​I ugen op til efterårsferien offentliggjorde Landbrugsstyrelsen, at der nu er indgået i alt 34 frivillige fratrædelsesaftaler og foretaget 39 afskedigelser - heraf tre medlemmer af JA, to fra styrelsen i København og en fra Augustenborg.

Årsagen til afskedigelserne er faldende bevillinger, som det blev oplyst midt i september. Styrelsen meddelte dengang, at situationen naturligvis på kort sigt vil få betydning for opgavevaretagelsen. På længere sigt har styrelsen iværksat en strategi for, hvordan den i fremtiden kan løfte arbejdet med færre hænder.

JAs formand Hans-Henrik Jørgensen kan kun gentage sin kommentar fra den første udmelding: Det er en rigtig utilfredsstillende situation, at medarbejdere, som for kort tid siden accepterede at flytte ud, nu har været i fare for at miste deres job - og nogle nu konkret enten har mistet det eller har valgt at fratræde. Da udflytningen foregik, prøvede JA og andre fagforeninger netop at skaffe en garanti for, at man havde ansættelse i en vis periode efter flytningen. Det var styrelsen ikke indstillet på.

Læs JAs kommentar fra 18. september

JA er i kontakt med tillidsrepræsentanterne og de berørte medlemmer.