Kommer JA i konflikt

 

JA i konflikt? Sådan spørger Hans-Henrik Jørgensen, formand for JA, og fortsætter:

Marts 2018 har været en meget speciel måned, hvor JA for første gang i organisationens historie har et stort antal medlemmer, som er truet af konflikt.

Baggrunden er sammenbruddet i de offentlige lønforhandlinger sidst i februar. Man diskuterer, om der reelt var tale om forhandlinger. Forløbet var usædvanligt på den måde, at der ikke var indgået delaftaler på mindre områder i løbet af januar og februar, så den endelige armlægning alene stod om størrelsen af lønpuljen.

3. marts deltog jeg i et historisk møde for alle fagforeningsformænd i Danmark, hvor man bekræftede det også helt usædvanlige sammenhold om overenskomstkravene for det offentlige område. Samtidig blev der udsendt strejkevarsel for 10 pct. af de offentligt ansatte.

Omvendt var det indtrykket, at innovationsministeren havde en forestilling om at genopføre lærerkonflikten i 2013, hvor et lovindgreb i det væsentlige gav arbejdsgiversiden, hvad man havde forlangt. Det indtryk blev 10. marts forstærket af det helt utrolige - og måske også lidt uigennemtænkte - skridt fra arbejdsgiverside, at man lockoutede næsten alle offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner. Det er lidt over halvdelen af JAs lønmodtagermedlemmer - eller ca. 750 medlemmer, som hermed bliver ramt af lockout. Undtaget er få tjenestemænd og nødberedskaber. Til sammenligning er 225 JA-medlemmer udtaget til strejke fra 4. april.

Efterfølgende er der arbejdet rigtig hårdt i sekretariatet på at informere medlemmerne, ofte på et grundlag, som har været mangelfuldt i forhold til udmeldinger fra de offentlige arbejdsgivere, beregne konfliktstøtte, som nu planlægges givet som lån, holde informationsmøder og forberede konfliktsituationen på en lang række måder.

Heldigvis har JA historisk opbygget en konfliktfond, som kan dække medlemmernes løntab ved konflikt.

Personlig håber jeg, som vel de fleste andre, at det lykkes at finde en løsning i Forligsinstitutionen. Men omvendt må vi forholde os til den asymmetri, der ligger i, at de offentlige arbejdsgivere kan lamme samfundet totalt med en storlockout og bagefter løse dette selvskabte problem med et lovindgreb. Den situation er i sin grundessens vold mod "den danske model", som både politikere og organisationer ellers er meget stolte af.

Derfor giver det mening for JA og for vores medlemmer at være en del af det fællesskab, som nu sætter foden ned og siger, at "nok er nok". Der er brug for en løsning, som anerkender, at de offentligt ansattes ansættelsesvilkår er et væsentligt element i at få den danske samfundsmodel til at fungere og ikke bare et tal i et regneark, eller en finanspolitisk skrue, som man kan dreje på efter behov.

God og spændende påske.