Klart ja til overenskomstaftalen 2018

 

​- Det blev et klart ja! Dette viser, at sammenhold og solidaritet blandt de faglige organisationer betaler sig. Det er et faktum, vi også skal huske mellem overenskomstforhandlingerne, siger Anne Marie Lassen-Nielsen, der er formand for Ansatte Dyrlægers Organisation og medlem af Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor.

I alt har 851 af de offentligt ansatte JAere stemt ja til den nye overenskomst, 6 stemte nej og 4 blankt. Med 1.617 stemmeberettigede medlemmer er den samlede stemmeprocent på 53,3. Urafstemningen i JA er vejledende, og Bestyrelsen hhv. Forhandlingsudvalget har herefter vedtaget forhandlingsresultatet på denne baggrund.

- Jeg er rigtig glad for den høje deltagelse ved urafstemningen. Det store sammenhold og opbakningen under forhandlingerne har varet ved, og det er godt at se, at det også kommer til udtryk ved valgdeltagelsen. Den store opbakning til resultatet viser også, at den lange seje indsats var kræfterne værd og gav et resultat, som sætter nogle fornuftige rammer for denne 3 årige overenskomstperiode, fastslår Jess Jørgensen, formand for JAs forhandlingsudvalg.

Ser man på Akademikerne som helhed har 58 pct. af medlemmerne sat deres stemme ved de akademiske organisationers OK-afstemning, og det er næsten en fordobling af stemmeprocenten i forhold til overenskomstforhandlingerne i 2015, hvor stemmeprocenten lå på 30 pct. 

- Medlemmernes engagement ved OK18 viser, at der er stor opbakning til både fagbevægelsen og den danske model. Det er vigtigt, at vi fremadrettet værner om denne opbakning og sammenholdet på tværs af organisationer, nu da vi har vist, det er vejen til gode resultater, understreger formand for Akademikerne Lars Qvistgaard.

Læs mere om resultatet på akademikerområdet