Ja fra landskabsarkitekterne

 

​Landskabsarkitekterne i JA har stemt "ja" til den nye overenskomst mellem DI og FAOD/JA.

Ud af 77 stemmeberettigede medlemmer stemte 15 for og 2 imod den nye overenskomst. JAs bestyrelse og forhandlingsudvalg havde anbefalet medlemmerne at stemme ja til overenskomsten.

JAs stemmeresultatet indgår i det sammenkædede mæglingsforslag fra Forligsmanden, og alle stemmeresultater er nu indsendt til Forligsinstitutionen, som i dag den 20. april offentliggjorde det samlede stemmeresultat umiddelbart efter kl. 12.

Samlet set har der denne gang været en meget høj stemmeprocent på lønmodtagersiden: 56,5 pct. stemte ja, 43,5 pct. stemte nej, og stemmeprocenten blev 51,8.

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2017, og så snart den er sammenskrevet, vil den blive lagt ind her på hjemmesiden.