JA varsler sympatiblokade

 

JA har besluttet at varsle sympatiblokade på stillinger som politikadet.

Blokaden betyder, at intet medlem af JA med virkning fra den 1. august 2017 må søge eller lade sig ansætte som politikadet.

Politikadetter er en ny medarbejdergruppe til varetagelse af bevogtningsopgaver mv. til aflastning af politiet, og deres vilkår forhandles af Politiforbundet med Moderniseringsstyrelsen.

Det er afgørende for Politiforbundet, at der kan aftales tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår for de nye kadetter.

Moderniseringsstyrelsen har i forhandlingerne lagt vægt på, at kadetterne bliver ansat på overenskomstvilkår - i modsætning til polititjenestemændene. Samtidig vil Moderniseringsstyrelsen have indført, at kadetterne skal have de samme pligter som tjenestemænd i forhold til, at de ikke skal være omfattet af konflikt- og strejkeretten. 

Politiforbundet har derfor varslet blokade af stillingerne, og det støtter JA Politiforbundet i. Hvis arbejdsgiveren ønsker at anvende overenskomstansættelse, må de tage "hele pakken med", inklusive risikoen/muligheden for, at den pågældende medarbejdergruppe involveres i en faglig konflikt.

Stillingen som politikadet ligger uden for JA-medlemmers naturlige fagområde, men det er vigtigt, at organisationerne står sammen i så principielt et spørgsmål - også i lyset af de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte JAs sekretariat.