I staten er næste skridt konflikt

 

​De statsansatte har nu fredag den 2. marts udsendt varsel om en storkonflikt. Hvis ikke der findes en løsning inden 4. april, er konflikten en realitet.

JAere, der arbejder i Landbrugsstyrelsen, er udtaget til konflikt, og hvis konflikten bliver en realitet, betyder det bl.a., at behandlingen af landbrugsstøtten går i stå. I alt er cirka 100 JAere fra Landbrugsstyrelsen udtaget til konflikt.

Alle fagforeninger under Akademikerne har i fællesskab besluttet, hvilke medlemmer der er omfattet af en eventuel konflikt. Der er en lige fordeling mellem fagforeningerne, og alle bidrager med 10-15 pct. af medlemmerne. Samlet set er 6.000 statsansatte udtaget til konflikt.

Hvis du tilhører en af de medlemsgrupper, der bliver omfattet af konflikt, vil du blive kontaktet af JA. Du er udtaget på baggrund af de medlemsoplysninger, der er registreret i JAs medlemssystem. 

Derfor er vi klar til konflikt om løn, spisepause og aftalte vilkår for alle
JA og de øvrige fagforeninger har arbejdet benhårdt på at få Finansministeriet til at imødekomme fagforeningernes centrale krav: At sikre medlemmernes realløn og få arbejdsgiverne til at anerkende retten til betalt spisepause.

Men Finansministeriet vil ikke give lønstigninger, der opvejer prisudviklingen, hvilket reelt vil gøre offentligt ansatte fattigere og fattigere. Finansministeriet forbeholder sig ret til at fjerne den betalte frokostpause og dermed med et snuptag sætte arbejdstiden op med 2½ time om ugen.

Det kan vi ikke være med til. Vi har sagt nej, fordi:

  • Krisen er forbi. Vi har allerede i tre omgange - ved overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 - taget medansvar og holdt for lønmæssigt samtidig med, at vi har oplevet et stigende arbejdspres og besparelser.
  • Den økonomiske fremgang skal også kunne mærkes blandt dem, der arbejder i det offentlige.
  • Den betalte spisepause er en overenskomstrettighed, der ikke kan røres ved! Hvis arbejdsgiverne ønsker ændringer i vores vilkår, må de tage det op ved overenskomstbordet.
  • Vi vil have sikkerhed for, at arbejdstiden på 37 timer ugentligt består.

Hvad sker der frem til den 4. april?
Forligsinstitutionen kan udsætte en varslet konflikt to gange - begge gange i 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller de vil iværksætte konflikten.

De nuværende overenskomstaftaler udløber 1. april, men på grund af påsken kan en eventuel konflikt tidligst træde i kraft fra den 4. april.

Læs mere hos Akademikerne

På det statslige område er følgende arbejdspladser udpeget til konflikt af Akademikerne. JA kan have medlemmer beskæftiget på en række af disse arbejdspladser. De berørte medlemmer får direkte besked.

Socialstyrelsen
Danmarks Meteorologiske institut 
Erhvervsstyrelsen
Finansministeriet, Departementet
Statens Administration 
Statens IT
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen 
Justitsministeriet, Departementet, Lovafdelingen
Sø- og Handelsretten 
Københavns Byret
Kirkeministeriet, Departementet 
Helsingør Stift
Landbrugsstyrelsen 
Fødevarestyrelsen VeterinærNord
Fødevarestyrelsen VeterinærSyd 
SKAT, Vurdering, Udvikling og Stab
SKAT, Erhverv, Erhvervsprocesser 
SKAT, Person, Personprocesser
Sundhedsstyrelsen 
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed 
Vejdirektoratet
Bygningsstyrelsen 
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Færdselsstyrelsen
Banedanmark 
Udenrigsministeriet, Departementet, Center for Borgerservice og Kommunikation
Københavns Professionshøjskole 
UC Syd
Studenterrådgivningen
Undervisningsministeriet, Departementet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Styrelsen for IT og Læring
Rysensteen Gymnasium 
Øregård Gymnasium
Gammel Hellerup Gymnasium 
Aurehøj Gymnasium
Herlufsholm Skole og Kostskole 
Ordrup Gymnasium
Rungsted Gymnasium 
Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus
Odense Katedralskole 
Sct. Knuds Gymnasium
Aarhus Katedralskole 
Egaa Gymnasium
HF & VUC Fyn 
Aalborghus Gymnasium
Hasseris Gymnasium 
Roskilde Katedralskole
Sorø Akademis Skole 
Rødkilde Gymnasium
Niels Brock