Håb for den danske model

 

​Efter 5 timers overtid og 19 timers forhandlinger valgte forligsmand Mette Christensen i morges onsdag den 18. april at udskyde den varslede konflikt i endnu 14 dage.

Det betyder, at en strejke først kan træde i kraft efter den 6. maj og en lockout efter den 12. maj. Bryder forhandlingerne sammen inden for den nye 14 dages periode, træder både strejke og lockout i kraft på 5. dagen. Parterne er indkaldt til møde igen hos forligsmanden på fredag den 20. april.

- Kernen i forhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i 2018 er i sin grundsubstans en mangel på respekt for de offentligt ansatte - snarere end et spørgsmål om penge. Det kan forklare den forbitrede stemning ved forhandlingsbordet, udtaler JAs formand Hans-Henrik Jørgensen og fortsætter:

- Når den danske model misbruges til at lamme samfundet i et historisk uset omfang, som det vil ske ved den varslede lockout for stat, regioner og kommuner, er manglen på proportioner let at få øje på. Danske skatteborgere, som arbejdsgiversiden angiver at forsvare, kommer til at betale prisen for, at man ikke vil bekræfte en betalt spisepause, som har været en del af aftalekomplekset siden 1921, eller lade lærernes arbejdstid fastlægge ved forhandling. To af tre krav, som de offentlige arbejdsgivere af principielle eller ideologiske grunde ikke vil gå ind på.

- Moderniseringsstyrelsens logik, knæsat af Bjarne Corydon, og gentaget på lederplads i Børsen i foråret 2018, er, at der er en modsætning mellem fair ansættelsesvilkår for offentligt ansatte og skatteydernes interesse, som udelukkende er lavest mulige offentlige udgifter og dermed skat. Jeg minder om, at alle JAere har fået en gratis statsbetalt uddannelse - og en del oven i købet et pænt SU-beløb.

- Hvis man skal se en lockout-logik i forhold til det altomfattende varsel, er det vel ikke at tømme strejkekasserne, som ved lærerkonflikten, men at forårsage en nedlukning af samfundet, der udløser et regeringsindgreb i løbet af få dage. Spørgsmålet bliver, hvilke partier, der har lyst til at stemme for et indgreb, og hvad et sådant indgreb vil indeholde, såfremt det ikke lykkes Mette Christensen at fremlægge en forligsskitse.

- Den danske model står nu over for sin afgørende test. Men den ægte forhåbning for den danske model ligger dog i, at parterne kommer til fornuft og indgår en aftale - i gensidig respekt.