Fordelene skal frem i lyset

 

​- Tænk nu nogle nye tanker og vær ikke bange for at få bank ind imellem. Gør noget, lød det fra en repræsentant efter gennemgangen og godkendelsen af JAs virksomhedsplan 2018.

Virksomhedsplanen omfatter ikke mindst udrulningen af strategiplanens år 2, hvor der er fokus på dels rekruttering og fastholdelse af medlemmer, dels profilering og politik, herunder øget synlighed i både samfundsdebatten og på arbejdspladserne. Fagforeningsydelserne, karriere- og kompetenceudvikling samt faglige aktiviteter i netværkene er naturligvis fortsat indsatsområder. Hertil kommer en særlig indsats i 2018 med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område og fornyelse af konsulentaftalen hhv. en undersøgelse af de bedste muligheder for digitalisering af JAs printmedier - uden foreløbig at give køb på Jord & Viden og moMentum+ i medlemmernes postkasser.

- Vi er i gang med at skabe et moderne JA, og i bestyrelsen er vi sikre på, at vi med strategiplan 2017-21 er på rette vej. Vi har tilfredse medlemmer, vi har et motiveret sekretariat, vi har yderst kompetent rådgivning, som medlemmerne er glade for, vi har en god økonomi, og vi repræsenterer en lang række gode uddannelse med ”jobsikkerhed”. Vi skal bare have det ud over rampen, konstaterede JAs formand, Hans-Henrik Jørgensen, på et vellykket repræsentantskabsmøde i Kolding fredag og lørdag den 24. og 25. november.

Repræsentantskabet tog orienteringen om budget 2018 til efterretning uden debat og godkendte således uændret kontingent til næste år.

Hans-Henrik Jørgensen blev genvalgt som JAs formand for en ny toårig periode. Bestyrelsen i øvrigt er uændret, da Jess Jørgensen blev genvalgt som formand for Forhandlingsudvalget og Christina Reenberg Skov som bestyrelsesmedlem. Som suppleanter blev Nanna Stensvig og Ole Bøgh Vinther valgt.

JAs bestyrelse konstituerer sig på et møde i sekretariatet den 13. december.