Førtidspension og fleksjob

 

​Det er en god begyndelse på den nye reform af førtidspension og fleksjob, lyder det fra Akademikerne.

Forligskredsen bag reformen af førtidspension har aftalt at præcisere reglerne for tilkendelse af førtidspension, så det i praksis bliver tydeligere, hvornår en borger kan opnå førtidspension. Borgerne skal ikke nødvendigvis igennem et ressourceforløb først, hvis kommunen ikke kan dokumentere, at deres arbejdsevne kan udvikles.

Aftalen tegner godt for den samlede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob, som forventes i løbet af det kommende forår.

- Det er meget positivt, at forligspartierne har taget hånd om de problemer, som borgerne har haft i forhold til at få tilkendt førtidspension. Borgere uden reel arbejdsevne har været pisket gennem årelange ressourceforløb, og der har været store forskelle i kommunernes praksis. Nogle steder har det været nærmest umuligt at få førtidspension, og det kan præciseringen af lovgivningen forhåbentlig hjælpe på. For nu er det kommunen, som skal dokumentere, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Læs mere