Diplomuddannelse i ledelse

 

​”Kommunikation” er ét af de seks standardmoduler eller obligatoriske moduler på Diplomuddannelse i ledelse, og det er et rigtig godt værktøj for dig, hvad enten du er erfaren, ny eller kommende leder, mellemleder eller teamleder.

På modulet vil du få redskaber til at arbejde strategisk med at udvikle dine kommunikative kompetencer som leder, blandt andet gennem systematisk refleksion over modtager, situation og kommunikationsform.

På fire undervisningsdage fra september til november kan du tage en del af en lederuddannelse på diplomniveau med tilhørende skriftlig og mundtlig eksamen (5 ECTS-point). Første undervisningsdag er fredag den 21. september 2018 på Frederiksberg. Modulet udbydes for 6.500 kr. som et eksklusivt tilbud til medlemmer af JA. Tilmelding senest den 23. august.

Modulet udvikler og forbedrer dine evner som kommunikator i forhold til både interne og eksterne interessenter. Det skærper din opmærksomhed på og forståelse af sproget og kommunikationens betydning i relation til egen ledelsesmæssig praksis. Du får styrket din evne til at føre en konstruktiv, strategisk og respektfuld dialog med medarbejdere, borgere/brugere, medier og politisk ledelse.

Du skal arbejde på et praksisnært og samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige teorier, strategier og metoder til belysning af lederskabets kommunikative dimensioner, herunder hvordan valg af forskellige kommunikative tilgange skaber betydning, både i forhold til egne ledelsesidentiteter samt i forhold til den helhed som lederen er en del af, herunder også i forhold til de målgrupper der er for kommunikationen.

Formålet er at gøre dig som leder i stand til i teori og praksis at forstå og anvende kommunikation som et aktivt ledelsesredskab i en offentlig og politisk styret organisation.

Læs mere om diplomlederuddannelsen