Din pensionsordning ved konflikt

 

​Hvis du bliver berørt af konflikten på det offentlige område, ophører indbetalingen til din pensionsordning, fordi den sker sammen med din lønudbetaling. Generelt indbetales der ikke pensionsbidrag af konfliktstøtte.

Derfor indbetales der ikke til pensionsordningen for de dage, hvor du eller dine kolleger eventuelt bliver berørt af strejke eller lockout.

Du er fortsat dækket ved sygdom og død, selv om indbetalingen til din pensionsordning stopper i en kortere periode. Du bevarer nemlig dine forsikringer i op til 12 måneder, efter indbetalingen er stoppet.

Ender det eksempelvis med, at du er i konflikt fra 22. april og måneden ud, vil der kun mangle pensionsbidrag for godt en uges løn. Fortsætter konflikten en måned mere, kommer hele pensionsbidraget for maj måned også til at mangle.

Din opsparing til alderspension bliver en smule lavere, fordi du indbetaler mindre. Da der kommer færre penge ind på din pensionsordning under en konflikt, vil der mangle lidt på pensionsopsparingen. Konflikten skal dog have en betydelig længde for at få væsentlig effekt på størrelsen af din alderspension.

Kontakt eventuelt PJD/Sampension, hvis du har spørgsmål om din pensionsordning.