Temaoversigt

 

2018
Bioteknologisk innovation (Momentum+ nr. 1)
Mad nok år 2050? (Momentum+ nr. 2)
Ja til levende landskaber (Momentum+ nr. 3)
Biosamfund Samsø - en ø i balance (Momentum+ nr. 4)

2017
Klimakrav til landbruget (moMentum+ nr. 1)
Fremtidens plantebeskyttelse uden kemi (moMentum+ nr. 2)
Faglighed og gennemslagskraft (moMentum+ nr. 3)
Når dyrevelfærd mærkes (moMentum+ nr. 4)

2016
Relationer, viden & netværk (moMentum+ nr. 1)
Målrettet regulering - hvordan? (moMentum+ nr. 2)
Fra udkant til vækstkraft (moMentum+ nr. 3)
Byer i grøn forandring (moMentum+ nr. 4)

2015
Den spirende leder (moMentum+ nr. 1)
Den klimarobuste by (moMentum+ nr. 2)
Biodiversitet og skov (momentum+ nr. 3)
Ny energi til olielandsbyerne (momentum+ nr. 4) 

2014
Ud med affaldet (moMentum+ nr. 1)
Velfærd – fornuft eller for dyr? (moMentum+ nr. 2)
Små grønne skridt (momentum+ nr. 3)
Insekter til foder og føde (momentum+ nr. 4) 

2013
Det biobaserede samfund (moMentum+ nr. 1)
Fødevarer, balance & kvalitet (moMentum+ nr. 2)
Natur og landbrug - en metamorfose? (momentum+ nr. 3)
Eksportens potentialer (momentum+ nr. 4) 

2012
Landbrugets fremtid på dagsordenen (moMentum nr. 1)
Nye tider for skov (moMentum nr. 2)
Plads til landbrug - plads til natur (moMentum nr. 3)
Brobygning og talentudvikling (momentum nr. 4)

2011
Ledelse, fag og ledelse (moMentum nr. 4)
Strategi for grøn energi (moMentum nr. 3)
Økologi og visioner (moMentum nr. 2)
Vand- og Naturplaner i spil (moMentum nr. 1)

2010
En blågrøn byrevolution (moMentum nr. 4) 
Fødevarer i spil (moMentum nr. 3) 
Mod nationalparker (moMentum nr. 2) 
Konsulent i en ny tid (moMentum nr. 1) 

2009
Det politiske landskab (moMentum nr. 4)
Grøn vækst - om igen (moMentum nr. 3)
Miljøkemi i perspektiv (moMentum nr. 2)
Kontrol og kvalitet (moMentum nr. 1)

2008
Climate - the agricultural view (moMentum nr. 4) 
Kinas jord (moMentum nr. 3) 
Biologisk bekæmpelse (moMentum nr. 2) 
Uddannelser under forandring (moMentum nr. 1)

2007
Fremtidens landbrug (moMentum nr. 4)
Ny Nordisk Mad (moMentum nr. 3)
Bioteknologi til hvad? (moMentum nr. 2)
Nye veje for plantebeskyttelse (moMentum nr. 1)

2006
Landdistrikter - hvad nu? (moMentum nr. 4) 
Ny tids naturpolitik (moMentum nr. 3) 
Natur & Miljøøkonomi (moMentum nr. 2) 
FreMad forskning (moMentum nr. 1)

2005
Tænk globalt (moMentum nr. 4)
Ram freden (moMentum nr. 3)
Det er mere end mad (moMentum nr. 2)
Til tjeneste (moMentum nr. 1)

2004
Det gode land (moMentum nr. 4)
Bioenergi i brændpunktet (moMentum nr. 3) 
Natur og sundhed (moMentum nr. 2) 
Med lov skal land bygges (moMentum nr. 1)

2003
Bioteknologiens verden (moMentum nr. 3)
Landets kamp om vandet (moMentum nr. 2)
Parken på landet (moMentum nr. 1)
Job i tiden... (nr. 5)

2002
De døde vande (nr. 23)
Plan om land (nr. 19)
Skabelsesberetninger (nr. 13)
Miljøøkonomi (nr. 9)
Tjek på biotek (nr. 5)

2001
Liv i netværket (nr. 24)
Har vi det godt? (om psykisk arbejdsmiljø) (nr. 19) 
Job i den store verden (nr. 12) 
Rum for danske grise (nr. 9) 
Planer og praksis (nr. 4)

2000
Aldrig færdig (om efter- og videreuddannelse) (nr. 24) 
Det nye natursyn (nr. 20) Jordbrugsakademikere i Norden (nr. 12) 
Sæt pris på forskningen (nr. 8) 
Sikker på maden? (nr. 5)

1999
Træet i byen, byen i skoven (nr. 24)
Dansk frugtavl i perspektiv (nr. 20)
De levende rum (nr. 12)
Frem med KVL (nr. 8)
I Teknikkens tegn (nr. 4)

1998
Når vi leder (nr. 24)
Bioaktivatorer; løgn eller latin? (nr. 20) 
Økologiens bagside (nr. 13) 
Strukturudvikling (nr. 9) 
Etik som udfordring (nr. 5)

1997
Grøn beskæftigelse - hvem skal betale? (nr. 24) 
Under åben himmel - ressourcer og barrierer i landdistrikterne (nr. 20) 
Friluftsliv - på hvilke vilkår? (nr. 12) 
Energi og jordbrug - veje til bæredygtige energiløsninger (nr. 8) 
Faglighed og formidling - gennemslagskraft i medier og undervisning (nr. 4)

1996
Noget om økologi - udvikling, udfordring og udsigt (nr. 24) 
Den gode jord - levende muld eller ståsted for produktion (nr. 20) 
Modem, modem kald mig - jordbrugsakademikere på Internettet (nr. 12) 
Smag for magt - forbrugerkrav, fødevareproduktion og fremtidige mål (nr. 8) 
Pesticider - liv eller død (nr. 4)

1995
Ram på økonomien - styringsmidler og vækstmuligheder (nr. 24) 
Begreb om bæredygtighed - hvem, hvad, hvor og hvordan (nr. 19) 
Landet med udsigt - landskabets udvikling og udseende (nr. 13) 
Råd om viden - forskerens og konsulentens rolle i formidlingen (nr. 9) 
Miljø som pejlemærke - virkelighed, vision og vurdering (nr. 4)

1994
Den rige danskers fattige mål - facetter af fødevarekvalitet (nr. 24) 
Dyrevelfærd under lup - produktion, adfærd og etik (nr. 19) 
Mest miljø for pengene - gulerod, pisk eller nye initiativer? (nr. 13) 
Fremtidens arv - genressourcer og biodiversitet (nr. 9) 
Undskyld, må jorden bruges - fordeling, produktion og landbrugslov (nr. 4)

1993
I dialog med den tredje verden - rådgivning og inspiration (nr. 24) 
Jagten på råvarekvalitet - produktion, forskning og forbrug (nr. 19) 
Forvaltning af det grønne - planlægning, politik og økonomi (nr. 13) 
Jordbruget som losseplads - genanvendelse af kompost og slam (nr. 9) 
Pris på jordbrugsforskningen - vilkår, muligheder og behov (nr. 4) 
Skovsektorens forskning og formidling for fremtiden (nr. 2)

1992
Maskiner og miljø (nr. 25)
Østeuropa - trussel eller tilbud (nr. 21) 
Natur, miljø og produktion (nr. 17) 
Jordbrug som forretning - nu og i fremtiden (nr. 13) 
Vandmiljø - ressourcer, forbrug og kvalitet (nr. 9) 
Kampen om Danmarks jord - den fremtidige arealanvendelse (nr. 4)

 

 Kontakt JA

Mikael Bent Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2018